Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Överförmyndarnämnden

Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 15 maj 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Kontakta Överförmyndarnämnden i Uppsala län om du vill begära ut det justerade protokollet.


Johan Ahlström
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 22 maj 2023-7 juni 2023.

Sidan granskades senast 2023-05-30