Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om granskning för förslag till detaljplan industriområde för Skutskär bruk, MEDORA 152:1. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Synpunkter kan skickas via e-post eller i pappersform.

Det huvudsakliga syftet med ändringen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet. För att möjliggöra expansionen krävs att dagens tillåten byggnadshöjd om 20 meter ändras till att tillåta en högsta nockhöjd på 40 meter inom den del av detaljplanen som ändringen avser.


Granskningshandlingar hittar du här

Timothy Levin
fysisk planerare

Ovanstående tillkännages under perioden 12 september- 26 September 2023.

Sidan granskades senast 2023-09-12