Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Utbildningsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 29 april 2024 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär.
Här finns alla Utbildningsnämndens protokoll digitalt.


Victoria Lindgren
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 8 maj - 29 maj 2024.

Sidan granskades senast 2024-05-08