Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll för paragraf 100 från nämndens extra sammanträde den 14 maj 2024 har blivit omedelbart justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Här finns alla omsorgsnämndens protokoll digitalt.

Gunvor Pettersson
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 15 maj 2024- 5 juni 2024.

Sidan granskades senast 2024-05-14