Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Omsorgsnämnden

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 28 maj 2024 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tid som anslaget sitter uppe.

Originalprotokollet finns tillgängligt i kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Här finns alla Omsorgsnämndens protokoll digitalt.


Gunvor Pettersson
sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages under perioden 31 maj 2024-21 juni 2024.

Sidan granskades senast 2024-05-31