Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om granskning av förslag till detaljplan för Siggeboda 17:36, Bostäder MM.

Du som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Planhandlingar hittar du på kommunens hemsida: www.alvkarleby.se/planarbete Länk till annan webbplats.

Detaljplanen syftar till att förtäta de centrala delarna av Skutskärs centrum, och skapa fler bostäder genom en påbyggnad på befintlig kommersiell byggnad (MM-byggnaden). Detaljplanen ska utformas i enlighet med gestaltningsprogrammet för Skutskärs centrum.

Du som har synpunkter på planförslaget skall framföra dessa skriftligen med underskrift till Älvkarleby kommun, Bygg och Miljö,Box 4, 814 21 SKUTSKÄR eller via epost: bygg.miljo@alvkarleby.se senast sista utställningsdagen.

Du som inte framfört sina synpunkter innan granskningstidens slut förlorar rätten att överklaga beslutet att antaga planen (13 kap. 11 § Plan- och bygglagen).

Sandra Öster och Ida Lindgren
fysisk planerare

Ovanstående tillkännages under perioden 10 juni-5 juli 2024.

Sidan granskades senast 2024-06-10