Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bolag och förbund

Kommuner kan äga bolag som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen ska ha en stabil ekonomi men får inte drivas i syfte att ge vinst.

Om ett bolag ägs helt av en kommun kallas det för ett kommunalt bolag. När flera kommuner äger ett bolag tillsammans kallas det samverkansbolag. Bolagen kan drivas som aktie- eller handelsbolag och som ekonomisk förening.
Älvkarleby kommun äger ett kommunalt bolag och ingår i två samverkansbolag.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta kommunen eller respektive bolag och förbund om du är intresserad av

  • bolags- eller förbundsordning
  • ägardirektiv
  • vilka förtroendevalda som representerar Älvkarleby kommun i bolag och förbund

Kommunala bolag

AB Älvkarlebyhus

Alla kommuner ska skapa förutsättningar så att alla invånare kan leva i goda bostäder. Älvkarleby kommun erbjuder hyresbostäder via Älvkarlebyhus som hyr ut drygt 1000 lägenheter i Skutskär och Älvkarleby, Marma, Gårdskär och Älvkarleö.

Bolagets styrelse består av av fem politiker. Vid varje ny mandatperiod väljer kommunfullmäktige vilka som ska ingå i styrelsen. Fullmäktige anger också hur bolaget ska arbeta i ett ägardirektiv, som bolagets styrelse måste följa.

Samverkansbolag

Älvkarleby Vatten AB och Gästrike Vatten AB

Kommunen ansvarar för att det finns allmänna anläggningar för vatten och avlopp via bolaget Älvkarleby Vatten AB. Det är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB som kommunen driver tillsammans med Gävle och Hofors, Ockelbo och Östhammar. Bolagets styrelse består av politiker från de fem kommunerna.

Bionär Närvärme AB

Älvkarleby ingår i Bionär AB tillsammans med Gävle och Ockelbo. Bionär marknadsför och säljer produkter, tjänster och kompetens inom närvärme.

Kommunala förbund

Ett kommunalförbund är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och uppbyggt på samma sätt som en kommun. Förbundet regleras i kommunallagen och i en förbundsordning som parterna enas om. I förbundsordningen finns bland annat regler om styrning och insyn i verksamheten.

Gästrike Räddningstjänst

Antalet representanter fördelas efter kommunens storlek. Älvkarleby, Hofors och Ockelbo har 4 representanter. Sandviken och Gävle, som också är ordförande, har 6 representanter. Posten som vice ordförande växlar mellan de övriga kommunerna.

Gästrike Återvinnare

Älvkarleby är medlemskommun tillsammans med Gävle som är ordförande, Hofors, Sandviken och Ockelbo. Alla medlemskommuner har 4 ledamöter och 4 ersättare i förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består totalt av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är länets åtta kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Medlemmarna kan söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet om insatsen är en samverkan mellan minst två sökande som aktivt bidrar i arbetet.

Sidan granskades senast 2024-04-11