Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Corona

Här hittar du de senaste uppdateringarna om läget i kommunen och frågor och svar om coronapandemin.

Senaste uppdatering

 • Tillfälliga coronaregler upphör


  1 oktober upphör ersättning för karens och andra tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin.

 • Riktlinjer om hemarbete upphör


  Den 29 september lättas många restriktioner som införts på grund av pandemin.

 • PCR-test efter utlandsresa


  Folkhälsomyndigheten rekommenderar PCR-test vid ankomst till Sverige efter resor utanför Norden.

 • Pandemin och läget vecka 27


  Sedan början på december i fjol har vi varje fredag berättat om pandemin och läget i kommunen. Om inget oförutsett händer är detta den sista lägesbilden.

 • Pandemin och läget vecka 26


  Från och med 1 juli gäller lättnader i Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Läs mer om det, covidbevis, vaccinationsläget och läget i kommunens verksamheter.

 • Pandemin och läget vecka 25


  Smittspridningen ökar i kommunen, deltavarianten oroar och i höst erbjuds vaccination även för 16- och 17-åringar. Läs mer om det och läget i kommunens verksamheter.

Har du allmänna frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19?

Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter.

Här hittar du vår allmänna information om coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver jag ringa vården?

Tänk på att inte belasta sjukvården i onödan. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 enbart vid behov av vård.

Arbeta hemifrån

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige. Därför måste fortfarande var och en ta ansvar för att minska smittspridningen genom att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Risken för ny spridning under våren är annars både stor och överhängande.

Att jobba hemifrån är också en solidarisk insats för medarbetare som inte har samma möjlighet, men också för våra äldre och sjuka. De medarbetare som måste vara på arbetsplatsen ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ges förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter utan att exponeras för smitta i högre grad än i andra sammanhang.

Arbetsuppgifter som medarbetaren utför hemifrån ska vara av samma slag som det ordinarie arbetet, och ska i princip ske inom ordinarie arbetstid. Ju längre period var och en arbetar hemifrån och ju fler som omfattas, desto större blir effekten. Medarbetare med likvärdiga uppdrag kan turas om att arbeta hemifrån. Det är lika viktigt att de som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det som att de som saknar den möjligheten förstår varför.

Varje chef går tillsammans med sina medarbetare igenom om arbete hemifrån är möjligt, vilka uppgifter som kan utföras hemifrån och ser till att alla har rätt förutsättningar. Vid arbete hemifrån tas kontakter via telefon och Skype på samma sätt som om medarbetaren var på plats.

Enstaka möten kan behöva genomföras fysiskt, men överväg alltid om ett möte kan hållas digitalt.

För att begränsa spridning av Covid-19 ser vi som arbetsgivare till att personal kan

 • arbeta hemifrån när det är möjligt
 • undvika onödiga resor i arbetet
 • anpassa sina arbetstider för att undvika resor i rusningstid
 • hålla avstånd till varandra
 • tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten, eller använda handsprit

Är du eller någon du bor med covidsmittad?

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. I ansökan uppger du för vilken period du har blivit avstängd (fått förhållningsregler) och inte har arbetat.
Undantaget från läkarintyg gäller när du ansöker om smittbärarpenning för dagar från och med 6 februari 2021.

Om din ansökan gäller dagar före den 6 februari 2021, eller annan allmänfarlig sjukdom, behöver du fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

Karensavdrag och läkarintyg

Karensdag

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 april 2021. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020. Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön gör din arbetsgivare karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor. Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Läkarintyg

Om din första sjukdag är den 15 december 2020 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 mars 2021.

Tidsgränserna för läkarintyg gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19. Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

När ska jag stanna hemma?

Det är mycket viktigt att stanna hemma om du har en allmän sjukdomskänsla och har symptom som

 • feber
 • snuva
 • nästäppa
 • andningsbesvär
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående
 • diarré

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.

Vänta sedan minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symptomfri. Sedan kan du återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen.

Du som har konstaterad covid-19 bör vara tydligt på väg att bli bättre, ha varit feberfri i två dagar, och det bör ha gått så här lång tid sedan du blev sjuk:

 • Sju dagar om du har varit hemma.
 • 14 dagar om du bor på ett äldreboende eller annat särskilt boende med extra känsliga personer.
 • 14 till 21 dagar om du har varit mycket sjuk och fått vård på sjukhus. Prata med läkaren om vad som gäller för dig.

Källa: Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag jobbar i vården; hur länge ska jag stanna hemma?

Positivt eller icke taget prov (SARS-CoV-2-PCR)
Personal isolerad i hemmet med bekräftad eller misstänkt Covid-19 kan bedömas som smittfria efter minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet. All personal rekommenderas genomgå PCR-provtagning tidigt i förloppet.

Symptomfria personer som provtas i en smittspårning, där prov utfaller positivt och ingen tidigare infektion kan identifieras, det vill säga inte heller tidigare haft symptom, bedöms smittfria 7 dagar efter provtillfället. Det förutsätter att personen inte utvecklar symptom efter provsvaret. I så fall hanteras de enligt ovan.

Negativt prov (SARS-CoV-2-PCR):
Personal med symptom kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter när allmäntillståndet i övrigt så tillåter. Om det föreligger ett starkt epidemiologiskt samband, t ex vid ett utbrott på arbetsplatsen eller konstaterad Covid-19 i samma hushåll ska personal med kliniska symptom hanteras som positiva även om PCR är negativt. Det vill säga, vara hemma tills det gått 2 dygn efter symptomfrihet, dock tidigast 7 dygn efter insjuknandet.

Screening/smittspårning
För personal med negativt provsvar upprepas inte provtagningen såvida inte symptom tillkommit. De kan återgå i tjänst omedelbart. Symptomfria personer med positivt provsvar kan återgå i tjänst 7 dagar efter provtagningsdatumet förutsatt att de fortsatt är symptomfria.

Källa: Region Uppsala 7 juli 2020

Vård av barn

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Jag har varit utomlands - kan jag jobba?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige

 • testar sig för covid-19,
 • testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan
 • stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige

Det här behöver du tänka på i samband med resor. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskades senast 2021-03-10