Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Corona

Här hittar du de senaste uppdateringarna om läget i kommunen och frågor och svar om coronapandemin.

Senaste uppdatering

 • Hur är läget vecka 2?


  Skolan är igång efter jullovet och vaccination av medarbetare på Tallmon har påbörjats. Läs mer om det och ta del av läger i kommunens verksamheter.

 • Hur är läget vecka 1?


  Ta del av läget i kommunens verksamheter veckan som gått.

 • Hur är läget vecka 53?


  Nu är julen i stort sett förbi och vi blickar fram mot att fira in det nya året, om än på ett annorlunda sätt än normalt.

 • Ytterligare nationella restriktioner


  Biblioteket och vissa andra anläggningar håller stängt till och med den 24 januari.


 • Hur är läget vecka 51?


  Läget i våra verksamheter är något försämrat jämfört med förra veckan. Vi fortsätter följa utvecklingen och anpassar vårt arbete efter den aktuella situationen.

 • SMS-information om covid-19


  Måndag den 14/12 skickas ett sms ut till alla mobiltelefonabonnenter i Sverige.

Har du allmänna frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19?

Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning i våra verksamheter.

Här hittar du vår allmänna information om coronaviruset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver jag ringa vården?

Tänk på att inte belasta sjukvården i onödan. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 enbart vid behov av vård.

När ska jag stanna hemma?

Det är mycket viktigt att stanna hemma om du har en allmän sjukdomskänsla och har symptom som

 • feber
 • snuva
 • nästäppa
 • andningsbesvär
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående
 • diarré

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.

Vänta sedan minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symptomfri. Sedan kan du återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen.

Du som har konstaterad covid-19 bör vara tydligt på väg att bli bättre, ha varit feberfri i två dagar, och det bör ha gått så här lång tid sedan du blev sjuk:

 • Sju dagar om du har varit hemma.
 • 14 dagar om du bor på ett äldreboende eller annat särskilt boende med extra känsliga personer.
 • 14 till 21 dagar om du har varit mycket sjuk och fått vård på sjukhus. Prata med läkaren om vad som gäller för dig.

Källa: Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag jobbar i vården; hur länge ska jag stanna hemma?

Positivt eller icke taget prov (SARS-CoV-2-PCR)
Personal isolerad i hemmet med bekräftad eller misstänkt Covid-19 kan bedömas som smittfria efter minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet. All personal rekommenderas genomgå PCR-provtagning tidigt i förloppet.

Symptomfria personer som provtas i en smittspårning, där prov utfaller positivt och ingen tidigare infektion kan identifieras, det vill säga inte heller tidigare haft symptom, bedöms smittfria 7 dagar efter provtillfället. Det förutsätter att personen inte utvecklar symptom efter provsvaret. I så fall hanteras de enligt ovan.

Negativt prov (SARS-CoV-2-PCR):
Personal med symptom kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter när allmäntillståndet i övrigt så tillåter. Om det föreligger ett starkt epidemiologiskt samband, t ex vid ett utbrott på arbetsplatsen eller konstaterad Covid-19 i samma hushåll ska personal med kliniska symptom hanteras som positiva även om PCR är negativt. Det vill säga, vara hemma tills det gått 2 dygn efter symptomfrihet, dock tidigast 7 dygn efter insjuknandet.

Screening/smittspårning
För personal med negativt provsvar upprepas inte provtagningen såvida inte symptom tillkommit. De kan återgå i tjänst omedelbart. Symptomfria personer med positivt provsvar kan återgå i tjänst 7 dagar efter provtagningsdatumet förutsatt att de fortsatt är symptomfria.

Källa: Region Uppsala 7 juli 2020

Vård av barn

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Karensavdrag och läkarintyg

Tillfälligt slopad karensdag

Under perioden 11 mars-11 maj 2020 slopas karensavdraget tillfälligt.
Om du blir sjuk dras avdraget som vanligt. Du måste sedan själv söka ersättning från Försäkringskassan.

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg

Under perioden 13 mars - 31 maj 2020 upphävs tillfälligt kravet på inlämnande av läkarintyg från den dagen i sjuklöneperioden. Du behöver alltså uppvisa läkarintyg först från sjukdag 22. 

Jag har varit på resa - kan jag jobba?

Ja, om du inte har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Om du känner dig sjuk är det viktigt att du stannar hemma.
Följ de aktuella rekommendationer som gäller i Sverige, t ex via Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att inte belasta vården i onödan.
Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Frågor och svar, uppdaterad 24 mars.

Sidan granskades senast 2020-11-16