Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Coronaviruset - medarbetarsidor

Här hittar du de senaste uppdateringarna om läget i kommunen och frågor och svar om coronapandemin.

Sidan är senast uppdaterad 2021-12-22

Var hittar jag nyheter om coronaviruset?

Klicka här för att komma till nyhetsarkivet

Där finns både nya och äldre nyheter.

Arbeta hemifrån och håll avstånd

Från och med 23 december ska du arbeta hemifrån, om du kan. Samtliga verksamheter och medarbetare ska också tänka på att hålla fysiskt avstånd, exempelvis vid fika och lunch.

Som arbetsgivare uppmanar Älvkarleby kommun alla chefer att underlätta för medarbetarna så att de kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla som kan ska arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Chefer ska också se till att medarbetare får förutsättningar för detta.

När du jobbar hemifrån ska arbetsuppgifterna vara av samma slag som de du vanligtvis utför på din ordinarie arbetsplats, och de ska i princip ske inom ordinarie arbetstid. Att du som kan jobbar hemifrån är en solidarisk åtgärd för dem som inte har samma möjlighet, men även för våra äldre och sjuka.

När hemarbete inte är möjligt kan det bli aktuellt med en riskbedömning. Den genomförs av chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Du som måste vara på plats ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ges förutsättningar att utföra ditt arbete utan att exponeras för smitta i högre grad än i andra sammanhang.

Chefer ombesörjer anpassningar av verksamheten för att alla ska kunna följa rekommendationerna och undvika trängsel, så långt det är möjligt.

Enstaka möten kan behöva genomföras fysiskt, men överväg alltid om ett möte kan hållas digitalt.

Är du eller någon du bor med covidsmittad?

Om du eller någon i ditt hushåll får konstaterad covid-19 ska alla i hushållet testa sig samt stanna hemma i sju dagar. De sju dagarna räknas från den dag som det positiva provet togs. Det gäller såväl vaccinerade som ovaccinerade, oavsett ålder och om man har symtom eller inte.

Den som inte har några symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till skola eller arbete efter sju dagar. Det är fortfarande viktigt att du är vaksam på nytillkomna symtom.

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du fått förhållningsregler från läkare om att inte gå till arbetet på grund av att du bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.

Vad gäller för smittbärarpenning?

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du fått förhållningsregler av läkare om att inte gå till arbetsplatsen eftersom du eller någon i ditt hushåll är smittad av covid-19.

Vid ansökan om smittbärarpenning krävs läkarintyg från första dagen.

Du ska inte ansöka om smittbärarpenning om du är så sjuk att du inte kan arbeta. Då gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall.

I ansökan fyller du i antal timmar per dag som du inte har kunnat arbeta på grund av att du fått förhållningsregler.

Det är många som ansöker om smittbärarpenning nu. För att det ska gå fortare att handlägga din ansökan är det bra om du ansöker för hela perioden när du har börjat arbeta igen.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Du ansöker själv om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag stanna hemma?

Du bör stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion. Stanna hemma även om du fått ett negativt provsvar för covid-19. På så sätt minskar spridningen av andra infektioner.

Var uppmärksam på nytillkomna symtom, stanna hemma och testa dig även vid
exempelvis

  • halsont
  • snuva
  • feber
  • hosta
  • allmän sjukdomskänsla

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Alla som har symtom ska stanna hemma. Om du inte haft covid-19 under det senaste sex månaderna ska du även testa dig. Hur länge du ska stanna hemma beror på om du behöver lämna prov för covid-19, vad provsvaret visar och hur du mår.

Du som har covid-19

Du som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills

  • Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk.
  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit utan feber de senaste två dagarna.

Efter att du har blivit frisk kan du fortfarande ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna lukt och smak.

Du som inte har covid-19

Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom även om du får ett negativt provsvar. Du ska stanna hemma när

  • du varit feberfri i minst ett dygn
  • du känner dig frisk, även om du har lätta symtom

Mer information

Besök 1177.se för mer information om vad som gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag få ersättning för vård av barn?

Du kan få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Om ditt barn är sjukt utan att det finns konkret misstanke om smitta kan du ta ut föräldrapenning och stanna hemma med ditt barn.

Du kan få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19, även om ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Mer information om ersättning vid vård av barn på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har varit utomlands - kan jag jobba?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige, och som inte är fullvaccinerade mot covid-19 sedan två veckor, att testa sig efter ankomsten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du allmänna frågor om covid-19?

Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?

På krisinformation.se hittar du alltid bekräftad och uppdaterad information om vad som gäller.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ringa 113 13.

Behöver jag ringa vården?

Tänk på att inte belasta sjukvården i onödan. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 enbart vid behov av vård.

Jag jobbar i vården; hur länge ska jag stanna hemma?

Positivt eller icke taget prov (SARS-CoV-2-PCR)

Personal isolerad i hemmet med bekräftad eller misstänkt covid-19 kan bedömas som smittfria efter att man varit feberfri och uppnått allmän förbättring under minst två dygn OCH det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. All personal rekommenderas genomgå PCR-provtagning tidigt i förloppet.

Symtomfria personer som provtas i en smittspårning, där prov utfaller positivt och ingen tidigare infektion kan identifieras (dvs inte heller tidigare haft symtom) bedöms smittfria sju dagar efter provtillfället. Detta förutsätter att personen inte utvecklar symtom efter provsvaret, i så fall hanteras de enligt ovan.

Negativt prov (SARS-CoV-2-PCR)

Personal med symtom kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter när allmäntillståndet i övrigt så tillåter. Om symtomen försämras eller nya symtom tillkommer därefter ska personal på nytt hanteras som misstänkt covid-19 och provtas med PCR.

Om det föreligger ett starkt epidemiologiskt samband, t ex vid ett utbrott på arbetsplatsen, skall personal med kliniska symtom hanteras som positiva även om PCR är negativ, dvs vara hemma tills det gått 2 dygn efter symtomfrihet, dock tidigast 7 dygn efter insjuknandet.

Screening/smittspårning

Vårdpersonal som screenas i samband med smittspårning på arbetsplatsen kan fortsätta arbeta i väntan på provsvar så länge de är symtomfria och använder sig av anvisade hygienrutiner. Vid negativt provsvar upprepas provtagningen i vissa fall enligt Covid-19 - smittspårning i vården.

Personal med covidpositiv hushållskontakt skall screenas dag 5 och för övrigt hanteras enligt dokumentet Covid-19 - Hushållskontakter - som är vård- och omsorgspersonal

Sidan granskades senast 2021-12-22