Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Coronaviruset - medarbetarsidor

Här hittar du de senaste uppdateringarna om läget i kommunen och frågor och svar om coronapandemin.

Sidan är senast uppdaterad 2022-04-08.

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Var hittar jag nyheter om coronaviruset?

Klicka här för att komma till nyhetsarkivet

Där finns både nya och äldre nyheter.

Vem ska testa sig?

Testning med PCR-test rekommenderas nu enbart för

  • personal inom hälso- och sjukvård
  • personal inom omsorg för patienter med hög risk för att bli allvarligt sjuka
  • patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

För allmänheten generellt finns inte längre någon rekommendation att PCR-testa sig.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du får symptom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för smittbärarpenning?

Från och med april klassas inte covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att om du är smittad av covid-19 från och med 1 april 2022, så kan du inte längre få smittbärarpenning.

Om du var smittad av covid-19 innan 1 april 2022 och fick förhållningsregler från vården, kan du fortfarande ansöka om smittbärarpenning.

Läkarintyg

De tillfälliga reglerna för läkarintyg som regeringen införde med anledning av pandemin upphörde att gälla den 31 mars 2022.

De tillfälliga reglerna innebar att en person inte behövde styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första dagarna i sjukperioden för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.

Om din första sjukdag inträffade den 31 mars eller tidigare så gäller de tillfälliga reglerna. Om din första sjukdag inträffade den 1 april eller senare ska du lämna läkarintyg från och med den åttonde dagen i sjukperioden.

Jag jobbar i vården; hur länge ska jag stanna hemma?

Positivt eller icke taget prov (SARS-CoV-2-PCR)

Personal som är vaccinerad med tre doser eller som haft covid-19 de senaste tre månaderna kan bedömas som smittfri när man

  • man varit feberfri och uppnått allmän förbättring under minst två dygn och
  • det har gått minst fem dagar sedan insjuknandet.

Personal som är vaccinerad med mindre än tre doser kan bedömas som smittfri när

  • man varit feberfri och uppnått allmän förbättring under minst två dygn och
  • det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet.

Personal rekommenderas genomgå PCR-provtagning tidigt i förloppet, med undantag för dig som haft covid-19 inom de 3 senaste månaderna. Du behöver inte provtas, och kan återgå till arbetet när symptomen så tillåter.

Negativt prov (SARS-CoV-2-PCR)

Personal med symptom kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter när allmäntillståndet i övrigt så tillåter. Om symptomen försämras eller nya symptom tillkommer därefter ska personal på nytt hanteras som misstänkt covid-19 och provtas med PCR.

Sidan granskades senast 2022-04-08