Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vad gör kommunen?

Vi har tillsatt en särskild arbetsgrupp med representanter från alla kommunens verksamheter.

Just nu jobbar gruppen intensivt med att bl a samordna kommunikation samt analysera och planera för lång- och kortsiktiga konsekvenser av viruset. En viktig del är att bidra till minskad smittspridning och se till att verksamheterna kan vara igång om många ändå skulle bli sjuka. Vi ingår även i länsövergripande samarbeten som leds av länsstyrelsen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på och stanna hemma vid tidiga symptom (även lindriga) som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 vid behov av vård.

För medarbetare inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet med symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra besök vid luftvägssymptom.

På vård- och omsorgsboendet Tallmon är studiebesök och evenemang tills vidare inställda.

Kommunen skickar även ut veckobrev med information om läget till vårdnadshavare.

Har du frågor eller information som kan vara relevant för arbetsgruppen?
Vänd dig till din närmaste chef som förmedlar vidare.

Sidan granskades senast 2020-03-12