Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Information om tjänsteresor, möten och evenemang

Det finns idag inga nationella rekommendationer för att begränsa fysiska möten eller sammankomster med färre än 50 deltagare. Vi ber er ändå tänka igenom om dina planerade möten är nödvändiga eller går att skjutas på.

Det kommer alltid komma upp synpunkter och värderingar om varför vissa möten genomförs och andra inte. Svaren på frågorna nedan ger motiv till och stöd för att avgöra om ett möte genomförs eller inte.

Ställ dig frågorna:

Vilken omedelbar konsekvens får det om mötet genomförs vid ett senare tillfälle?
Om det är små eller inga direkta konsekvenser bör mötet skjutas på framtiden.

Hur stor del nya personer kommer deltagarna träffa jämfört med i sitt vardagliga arbete?
Om det till största delen är personer som ändå möts i sitt dagliga arbete är riskökningen inte så stor om mötet genomförs. Om nya kontakter kommer tas; överväg om alla behöver vara med eller om mötet ska ställas in.

Finns alternativa lösningar för att uppnå syftet med mötet? Om så, hur svårt skulle det vara att genomföra?
Är det ett besluts- eller inriktningsmöte med många deltagare kan det vara svårt att genomföra i storgrupp. Då kan till exempel mindre arbetsgrupper bildas för olika frågor som ska avhandlas, vilket även kan underlätta tekniska lösningar för mötet.

Hur skulle er verksamhet påverkas om deltagarna skulle smittas av coronaviruset?
Det är viktigt att beakta bortfall både vad gäller antal medarbetare och om det är flera beslutsfattar eller nyckelpersoner som riskerar att smittas samtidigt.

Sidan granskades senast 2020-04-07