Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

IT-centrum

Ändrat arbetssätt för att minimera riskerna för IT-personalen

För att minimera riskerna att IT-personal slås ut i sjukdom, vilket skulle vara en allvarlig IT-incident och påverka de kommunala verksamheterna i betydande omfattning, har Tierps kommun, som är huvudman för IT-personalen fr o m den 18/3 vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder. Dessa åtgärder kommer att uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. På kommunens intränat läggs information ut löpande.

  • IT kommer i största möjliga utsträckning att arbeta på distans.
  • Möten genomförs via Skype
  • Vi ber användare ta kontakt i ärenden via supporten ankn 3396 eller support@itcentrum.se
  • Besök hos IT-centrum bör minimeras och dörren kommer därför att hållas stängd. Felavhjälpning kommer att i första hand ske via fjärrstyrning.
  • För att säkerställa IT-funktionen vid viktiga möten och sammankomster etc måste god framförhållning råda och IT-centrum kontaktas i god tid i det fall något inte fungerar.
  • IT kommer att vara restriktiva med på platsen support och endast genomföra sådan vid akuta problem och där fjärrstyrning inte är möjlig. Ärenden kommer att bedömas löpande
Sidan granskades senast 2020-03-20