Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsbyggnad

Ändrade rutiner i verksamheterna.

Verkstad & service

Posten kommer att köras ut 2 gånger i veckan till alla verksamheter. Undantag gäller för IFO som får sin post dagligen.
Enheten utför tills vidare enbart uppdrag som antingen är av akut karaktär eller som är särskilt viktiga för att samhället ska fortsätta fungera (t ex soptömning).
De ändrade rutinerna innebär att Verkstad & service frigör medarbetare som vid behov kan hjälpa till i verksamheter där många är sjuka.

Har du frågor?

Kontakta Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef Samhällsbyggnad:
bert-ola.dahlgren@alvkarleby.se eller telefon 070-160 71 09.

Tekniska

För att minska smittspridning genomför driftpersonalen prioriterade arbeten ensamma i så stor utsträckning som möjligt. Tekniska avdelningen iakttar större försiktighet i samband med arbeten som behöver utföras i våra lokaler.

Felanmälningar skickas som vanligt via intranätet, och driftpersonalen prioriterar arbetena.

Tekniska kontoret är bemannat men begränsar antalet besökare och undviker fysiska möten.

Har du frågor?

Kontakta tekniskaadmin@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2020-03-20