Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Brist på desinfektionsmedel

På grund av Coronaviruset har vi brist på desinfektionsmedel.Vi har samlat in allt desinfektionsmedel och fördelar ut det med 1:a prioritering på vårdpersonal.

Bild på handsprit

Om din verksamhet har behov av handsprit eller annat desinfektionsmedel ska beställning göras till verkstadochservice@alvkarleby.se. Preliminär utleverans inom 1 dygn.

Tills vidare levererar vi inte handsprit till

  • kontorspersonal
  • förskole- och skolpersonal
  • lokalvårdare.

Kom ihåg!
Att tvätta händerna med tvål och vatten ger bättre skydd än att använda handsprit.

Får du problem med torra händer? Beställ handkräm till din enhet.

Ytdesinfektion kan beställas av personal inom förskola, särskola, måltid, lokalvård, vård och omsorg.

Virkon kan beställas av personal inom vård och omsorg samt lokalvård.

Sidan granskades senast 2020-03-26