Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommundirektören har ordet

Jag vill återigen tacka för allt det fina arbete som görs ute i kommunen. Er insats är viktig och gör skillnad.

Bild på Maria Wikström, kommundirektör

Det händer nu mycket på nationell, regional och kommunal nivå i syfte att begränsa smittspridningen och det förändras snabbt.

Bland annat har det som tidigare var rekommendationer slagits fast i form av en föreskrift från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den handlar om allas ansvar att begränsa smitta och den är vi alla skyldiga att följa. Till föreskriften finns Allmänna råd kopplade. Dessa utgör en tolkning av hur man kan göra för att uppnå syftet med föreskriften. Om man på annat sätt kan uppnå samma syfte så är det också att anses som att man efterlever föreskriften, men man kan inte välja att inte göra något alls. Ett allmänt råd är alltså något helt annat än ett litet tips på vägen!

Med anledning av myndigheternas skärpta hållning har vi gjort tydligt vad som gäller för t ex hemarbete och arbetstider i vår egen organisation. Läs mer här.

Skyddsutrustning

I vård- och omsorgsverksamheten är fokus för närvarande att säkerställa tillgången på skyddsutrustning. Målsättningen är att säkra upp ordentlig tillgång godkänt skyddsmateriel, men eftersom bristen i hela landet är stor, så sker även tillverkning av eget materiel, såsom t.ex. visir. Jag blir glad när jag ser att det är många medarbetare som vill hjälpa till med detta.

Kom ihåg att det finns information för dig som medarbetare på www.alvkarleby.se/covid19 och för dig som chef på chefskanalen. Allmän information om coronaviruset finns även på www.alvkarleby.se/corona.

Det är roligt att arbeta tillsammans med er och ert fantastiska arbete stärker min övertygelse om att vi kommer att lyckas med vår strategi.


Maria Wikström
kommundirektör

Sidan granskades senast 2020-07-09