Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget?

Staben stöttar och samordnar verksamheterna under coronapandemin. Arbetet pågår dagligen. Här kan du läsa om läget just nu.

Kommunstyrelsens stab aktiverades i början på mars och hade under den första månaden dagliga avstämningar. Från vecka 17 sker avstämningarna varje tisdag och torsdag kl 10. Då går vi igenom vad som är aktuellt i verksamheterna och vilka utmaningar vi ser på kort och lång sikt. Efter varje stabsmöte berättar vi om läget här.

Omsorgsförvaltningen

 • planerar för personalbehov tre månader framåt och undersöker hur hemtjänsten kan avlastas, t ex via Frivilliga Resursgruppen (FRG)
 • har tagit fram en rutin för prioritering av skyddsmaterielanvändning
 • förbereder stabsarbete på Tallmon
 • planerar för sommarsemestrar och vikarierekrytering
 • samarbetar med Älvkarlebyhus om information angående våld i nära relation
 • har 14 % sjukfrånvaro

Utbildningsförvaltningen

 • arbetar med en lista över samhällsviktiga yrkesgrupper
 • inventerar vilka medarbetare som är vårdutbildade
 • planerar för hur skolavslutningar kan ske
 • planerar för utbildning i basala hygienrutiner för vårdvikarier (Vuxenutbildningen)
 • har 8 % sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadförvaltningen

 • jobbar med nya kost- och städrutiner för att minska sårbarhet och smittorisk
 • sköter materialinventering för hela kommunen
 • fördelar och distribuerar materiel till verksamheterna
 • planerar för hur eventuell brist på sommaraktiviteter för barn och ungdomar kan lösas
 • har 3 % sjukfrånvaro

Kommunstyrelsens förvaltning

 • samverkar med Region Uppsala om mobila provtagningsplatser
 • samarbetar med Frivilliga Resursgruppen (FRG) och ser en trend med återkommande kunder
 • sköter kommunikation internt och externt via huvudkanalen alvkarleby.se samt via intranätet, chefskanalen och Facebook.
 • har 0 % sjukfrånvaro

Materiel

De närmaste 1-4 dagarna har vi inget akut behov av materiel. På längre sikt behöver vi långärmade förkläden och engångsvisir.

Sidan granskades senast 2020-04-24