Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget?

Här kan du läsa tisdagens sammanfattning av stabsarbetet.

Stabens uppdrag är att stötta och samordna verksamheterna under coronapandemin. Arbetet pågår dagligen med målet att

 • säkerställa tillgång på material
 • arbeta förebyggande mot 70+ och riskgrupperna
 • planera för andra samhällsstörningar
 • påbörja analyser som sträcker sig 8 veckor framåt

Omsorgsförvaltningen

 • startar stabsarbete på Tallmon
 • har hittat lösning på sommarsemestrar
 • har lämnat förslag till Region Uppsala, angående platser i kommunen där vårdpersonal kan provtas. Ännu inget beslut från Regionen, vilket innebär att provtagning måste ske i Uppsala.
 • planerar eventuella insatser i samband med Valborgsmässoafton och skolavslutningen.
 • har 16 % sjukfrånvaro

Utbildningsförvaltningen

 • tar emot fler och fler barn i förskolorna
 • har stabil närvaro av elever och personal i skolan
 • har 5 % sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadförvaltningen

 • hjälper andra verksamheter med stödinköp och fördelning av kritiska varor
 • samverkar med Utbildning om utökad städning i och med att fler förskoleavdelningar öppnas igen
 • planerar för matlådor till elever om en skolstängning skulle bli aktuell
 • har 5 % sjukfrånvaro

Kommunstyrelsens förvaltning

 • sköter kommunikation internt och externt via huvudkanalen alvkarleby.se samt via intranätet, chefskanalen och Facebook och Lokaltidningen Norra Uppland
 • stöttar Omsorgsförvaltningen kommunikativt i rekryteringsarbete
 • stöttar Utbildning kommunikativt i förberedelser inför eventuell skolstängning
 • hanterar intresseanmälningar från medarbetare som har vårdkompetens och som frivilligt vill hjälpa till i vården
 • har undersökt om FRG kan hjälpa hemtjänsten med inköp. Samarbetet kan dock inte genomföras eftersom det skulle medföra för mycket administrativt arbete.
 • har 0 % sjukfrånvaro

Materiel

De närmaste dagarna har vi inget akut behov av materiel.
På längre sikt behöver vi engångsvisir och långärmade förkläden.

Sidan granskades senast 2020-04-28