Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Koll på sekretessen?

Det kommer ofta frågor om smittade personer inom de kommunala verksamheterna. Har du koll på vad som gäller?

Den personliga integriteten måste alltid komma i första rummet, och det är alltid viktigt att värna om sekretessen. Det innebär att vi inte kan eller får säga mycket alls om smittade personer inom våra verksamheter.

Vad får vi berätta?

Det vi kan berätta är om det finns konstaterad smitta på t ex ett boende, och hur många fall det i så fall rör sig om. Däremot ska vi aldrig att berätta om t ex enskilda personers hälsotillstånd, på vilken avdelning smittan finns eller lämna ut andra uppgifter som omfattas av sekretess.

Vem får veta?

Vid konstaterad smitta är det endast de som är berörda som får information om smittan. Det är smittskyddet på Region Uppsala som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar, och om någon testats positivt för smitta så personen besked om det från sin läkare.

Älvkarleby kommun får endast information om konstaterad smitta om det finns behov för någon av våra verksamheter att agera på ett särskilt sätt, t ex om smittan finns på något av våra boenden.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning i Sverige. Det innebär att smittan finns över stora delar av landet, så även i Älvkarleby kommun. Region Uppsala ansvarar för statistik kring antal smittade i Uppsala län.

Sedan mitten av april finns även statistik på kommunnivå.

Sidan granskades senast 2022-05-06