Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Brist på förbrukningsmaterial

Sedan början på mars har våra beställningar på förbrukningsmateriel inte levererats.

Det innebär att vi nu har akut brist på bland annat

  • tvättlappar
  • toalettpapper
  • hushållspapper
  • skoskydd
  • sopsäckar
  • tvål

Vi har nu gjort beställningar hos andra leverantörer än våra ordinarie. De lovar leverans av vissa varor under måndag-onsdag i nästa vecka (19). Dessa leveranser går i första hand till skola och förskola, vård och omsorg.

Verksamheter som behöver komplettera med materiel före helgen kontaktar Verkstad och service på e-post verkstadochservice@alvkarleby.se senast torsdag 30/4 kl 12.00.

Sidan granskades senast 2020-04-29