Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget?

Staben stöttar och samordnar verksamheterna under coronapandemin. Arbetet pågår dagligen. Här kan du läsa om läget just nu.

Stabens uppdrag är att stötta och samordna verksamheterna under coronapandemin. Arbetet pågår dagligen med målet att

 • säkerställa tillgång på material
 • arbeta förebyggande mot 70+ och riskgrupperna
 • planera för andra samhällsstörningar
 • analysera utvecklingen 8 veckor framåt

De senaste punkterna ligger alltid först. Vissa punkter finns kvar i flera lägesrapporter när arbetet fortfarande pågår.

Omsorgsförvaltningen

 • ansträngt läge för personalen
 • har daglig kontakt med Smittskydd
 • 21% sjukfrånvaro

Utbildningsförvaltningen

 • hög närvaro av barn och elever i förskola och skola
 • planerar för hur tillfällig omsorg ska ordnas och inventerar samhällsviktiga funktioner
 • 1 % sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadförvaltningen

 • förbereder test av "beredskapsmeny"
 • hjälper andra verksamheter med stödinköp och fördelning av kritiska varor
 • 8 % sjukfrånvaro

Kommunstyrelsens förvaltning

 • skapar kort med information om hjälp för 70+ som ska delas ut i butiker
 • har lämnat förslag på underlag för semesterplanering, för överläggning med fackliga organisationerna
 • sköter kommunikation internt och externt via huvudkanalen alvkarleby.se samt via intranätet, chefskanalen och Facebook och Lokaltidningen Norra Uppland
 • stöttar Omsorgsförvaltningen kommunikativt i rekryteringsarbete
 • stöttar Utbildning kommunikativt i förberedelser inför eventuell skolstängning
 • hanterar intresseanmälningar från medarbetare som har vårdkompetens och som frivilligt vill hjälpa till i vården
 • 0 % sjukfrånvaro

Materiel

De närmaste dagarna har vi behov av avfallspåsar och långärmade förkläden. På längre sikt behöver vi engångsvisir.

Sidan granskades senast 2020-05-06