Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ny rutin för visir

Vårdhygien har gått ut med en rekommendation om att vård- och omsorgspersonal ska använda heltäckande visir. Det gäller även hos brukare som inte har symptom eller konstaterad covid-19.

Det heltäckande visiret är ett tillägg till de basala hygienrutinerna i situationer där nära kontakt (ansikte mot ansikte) inte kan undvikas. Det gäller för samtliga brukare med omvårdnadsinsatser - även hos de brukare som inte visar symptom eller har konstaterad smitta. När en brukare visar symptom eller har konstaterad covid-19 gäller full skyddsutrustning precis som tidigare.

Användning av munskydd rekommenderas inte som ett tillägg till de basala hygienrutinerna.

Exempel på situationer som visir kan användas är:

  • munvård
  • äthjälp
  • rakning
  • hjälp med övre hygien
  • hårvård

Tänk på att:

den nya rutinen innebär att åtgången av visir ökar. Det är därför viktigt att hålla reda på vilka visir som är till för engångsbruk och som därmed ska kasseras, samt vilka visir som kan återanvändas och rengöras.

Sidan granskades senast 2020-05-08