Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Sommarsemester

Arbetsgivaren har tillsammans med fackliga parter gjort en lokal överenskommelse kring sommarsemester som påverksa av coronapandemin.

Den lokala överenskommelsen är tecknad med fackförbunden för avtalsområdena Vision, Kommunal samt Lärarförbundet.

Varje enskild förvaltning ansvarar för hur överenskommelsen ska tillämpas. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka verksamheter eller arbetsplatser som behöver använda sig av denna möjlighet utifrån belastning på verksamheten och dess bemanningsbehov under sommaren.

Här kan du ta del av information om den lokala överenskommelsen.

Har du frågor?

Prata med din närmsta chef eller kontakta HR-avdelningen för mer information om överenskommelsen.

Sidan granskades senast 2022-06-21