Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget?

Här kan du läsa sammanfattningen av tisdagens stabsmöte.

Omsorgsförvaltningen

  • har fått nya rekommendationer om användning av visir från Vårdhygien
  • sjukfrånvaro 12 %

Utbildningsförvaltningen

  • lugnt läge, inget att rapportera
  • sjukfrånvaro 4 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • ombesörjer extra beställningar av visir
  • planerar för att testa en kris- och beredskapsmeny i skola och vissa förskolor
  • sjukfrånvaro 6 %

Kommunstyrelsens förvaltning

  • kommunikationsenheten jobbar med brev till anhöriga på Tallmon och samordning av information till medarbetare
  • sköter kommunikation internt och externt via huvudkanalen alvkarleby.se och via intranätet och chefskanalen, samt Facebook och Lokaltidningen Norra Uppland
  • sjukfrånvaro 0 %

Materiel

De närmaste dagarna har vi behov av visir. På längre sikt behöver vi långärmade förkläden.

Sidan granskades senast 2020-05-13