Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget?

På torsdagen hade kommunstyrelsens krisbredskapsstab sitt sista möte.

Sedan 9 mars har kommunen jobbat aktivt med hanteringen av coronaviruset. Den 16 mars aktiverades delar av kommunstyrelsens stab som sedan dess har arbetat framför allt med samordning, materielfrågor och kommunikation. Staben har haft dagliga möten och avstämningar, både internt och regionalt.

Coronapandemin innebär en samhällsstörning som hittills klassats som "allvarlig händelse". Från vecka 18 är läget stabilare och vi ser att rutiner och processer fungerar. Därför förbereder vi en ny fas då stabens arbete avslutas och klassificeringen ändras till "störning". Det innebär att ledningsansvaret går tillbaka till verksamheterna.

Kommunstyrelsens krisberedskapsorganisation fortsätter stötta, t ex med samordning av materielförsörjning, kommunikation och sammanställning av lägesbilder. Frivilliga Resursgruppen fortsätter också sitt arbete.

Omsorgsförvaltningen

 • deltog inte på mötet
 • sjukfrånvaro 9 %

Utbildningsförvaltningen

 • lugnt läge
 • planerar för skolavslutningar
 • sjukfrånvaro 0 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • hämtar 290 frontbågar till visir som Uppsala kommun har skänkt
 • fortsätter med laminering
 • sjukfrånvaro 8%

Kommunstyrelsens förvaltning

 • ansvarar för samordning av FRG som under vecka 19 har handlat och levererat livsmedel till knappt 40 personer, och medicin till drygt 20 personer
 • kommunikationsenheten fortsätter jobba med information till anhöriga och samordning av information till medarbetare på Tallmon
 • sjukfrånvaro 0 %

Materiel

De närmaste dagarna har vi behov av visir. På längre sikt är tillgången på materiel bra. Vi fortsätter delta i den regionala samordningen av materiel som länsstyrelsens stab leder.

Sidan granskades senast 2020-05-15