Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nya visir

Nu byter vi ut de egentillverkade skyddsvisiren och ersätter med inköpa visir från Prototal. Anledningen är att plasten i de egentillverkade visiren bedöms vara något för disig.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som godkänner personlig skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. För att utrustningen ska godkännas krävs att produkten antingen är CE-märkt eller uppfyller kraven för ett tillfälligt godkännande enligt MET5659.

Under våren har kommunen bedrivit egen tillverkning av bland annat skyddsvisir för att täcka upp för behovet av skyddsutrustningen inom vård och omsorg. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig trygga och att den skyddsutrustning som används är säker. Därför anlitade vi ett externt företag för att undersöka om våra visir lever upp till kraven. Efter testning kan vi konstatera att plasten i våra egentillverkade visir är något för disig, och att de därför behöver bytas ut mot inköpta skyddsvisir från Prototal.

I övrigt har plasten i våra egentillverkade visir samma tjocklek och ger samma skydd mot droppsmitta som de inköpta visiren. Skillnaden är främst att de inköpta visiren ger personalen klarare sikt.

Sidan granskades senast 2020-06-29