Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vad gäller för besök på Tallmon?

Med anledning av Socialstyrelsens besked om undantag från besöksförbud på särskilt boende har vi tillsatt en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska bl a ta fram rutiner för hur ett besök praktiskt ska gå till och hur bedömningen av vem som kan undantas från besöksförbudet ska göras.

Innan rutinen är klar står besöksförbudet fast inne på Tallmon. Precis som tidigare går det bra för de anhöriga att besöka de boenden utomhus på Tallmon, under förutsättning att besökaren:

  • Bokat besöket i förväg med enheten
  • Är helt symptomfri vid besöket
  • Håller minst 1,5 meters avstånd till den boende.

Med andra ord så gäller precis samma sak som tidigare fram till dess att du hör något annat.

Sidan granskades senast 2020-07-15