Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fortsätt arbeta hemma

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige. Var och en måste fortfarande ta ansvar för att minska smittspridningen genom att hålla avstånd och ha få nära kontakter.

Du som kan göra det ska också fortsätta att jobba hemifrån. Det bidrar till att minska risken för ny spridning. Att jobba hemifrån är också en solidarisk insats, både för medarbetare som inte har samma möjlighet, men också för de som är äldre och sjuka.

De medarbetare som måste vara på arbetsplatsen ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter utan att exponeras för smitta i högre grad än i andra sammanhang.

Arbetsuppgifter som du utför hemifrån ska vara av samma slag som det ordinarie arbetet, och ska i princip ske inom ordinarie arbetstid. Ju längre period var och en arbetar hemifrån och ju fler som omfattas, desto större blir effekten. Medarbetare med likvärdiga uppdrag kan turas om att arbeta hemifrån.

Varje chef går tillsammans med sina medarbetare igenom om arbete hemifrån är möjligt, vilka uppgifter som i så fall kan utföras och ser till att alla har rätt förutsättningar. Vid arbete hemifrån tas kontakter via telefon och skype på samma sätt som om medarbetaren var på plats.

Enstaka möten kan behöva genomföras fysiskt, men överväg alltid om ett möte kan hållas digitalt.

För att begränsa spridning av Covid-19 ser arbetsgivaren till att personal kan

  • arbeta hemifrån när det är möjligt
  • undvika onödiga resor i arbetet
  • anpassa sina arbetstider för att undvika resor i rusningstid
  • hålla avstånd till varandra
  • tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i första hand, eller använda handsprit

Närmaste chef avgör när och i vilken omfattning föreskrifterna är möjliga att följa.

Sidan granskades senast 2020-08-28