Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nu behövs läkarintyg igen

Från och med 1 november gäller vanliga regler för läkarintyg när du är sjuk eller vabbar.

Det innebär att om din första sjukdag

  • inträffar före den 1 november 2020 så avvaktar Försäkringskassan med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21.
  • är den 1 november eller senare så behöver du ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden. Du behöver alltså inte läkarintyg för de första fjorton dagarna.

Vab

För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.

Du behöver alltså inte lämna in något läkarintyg om ditt barn blir friskt innan den 1 november 2020. Det gäller även om du lämnar in en ansökan om ersättning efter den 1 november.

Försäkringskassan följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och kommer att anpassa sig efter rådande situation.

Sidan granskades senast 2022-01-07