Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

SMS-information om covid-19

Måndag den 14/12 skickas ett sms ut till alla mobiltelefonabonnenter i Sverige.

Syftet är att uppmärksamma så många som möjligt på de skärpta föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla i hela landet den 14/12. Även barn kommer att få meddelandet.

Smset skickas mellan kl 9 och kl 19, med Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som avsändare.

Sidan granskades senast 2020-12-11