Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget vecka 51?

Läget i våra verksamheter är något försämrat jämfört med förra veckan. Vi fortsätter följa utvecklingen och anpassar vårt arbete efter den aktuella situationen.

Det finns nu bekräftade fall av covid-19 i flera av våra verksamheter.

Medarbetarna är slitna och hårt ansträngda, främst i Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.

Materialtillgången är god. Verksamheterna har fått leverans av skyddsmaterial som räcker över helgerna. Vi har efter flera veckors väntan fått in ungefär hälften av beställda visir, och väntar resterande innan jul.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga för att hemställa om besöksförbud på SÄBO. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande. I dagsläget är inte någon hemställan nödvändig för vår del.

Regionen planerar för att börja vaccinera direkt efter helgerna. Enligt den information vi har just nu tillhör särskilt boende (personal och boende) den grupp som får vaccinet först.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-05-17