Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget vecka 2?

Skolan är igång efter jullovet och vaccination av medarbetare på Tallmon har påbörjats. Läs mer om det och ta del av läger i kommunens verksamheter.

Uppsala län har en allvarlig påverkan inom samhällssektorerna sjukvård samt liv och hälsa. Samhällsspridningen är fortfarande hög i vår kommun, och sjukvården i länet är under hård belastning. Vi måste, helt utan undantag, hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla behöver ta sitt ansvar och följa myndigheternas rekommendationer för att skydda andra och underlätta för sjukvården.

I kommunens verksamheter ser vi en liten minskning i antalet bekräftade fall av covid-19. Smitta finns fortfarande i alla förvaltningar, dock bara i enstaka verksamheter.

Omsorgsförvaltningen

Materialtillgången är god, och i skrivande stund har vi ingen smitta på vård- och omsorgsboendet Tallmon. Sjukfrånvaron är fortfarande hög och flera verksamheter är hårt belastade. Den höga sjukfrånvaron kan till stor del förklaras med att medarbetarna stannar hemma vid minsta symptom.

Alla boende på Tallmon som tackat ja till vaccination mot covid-19 har fått sin första spruta. Under veckan som gått har vi även börjat vaccinera medarbetare på Tallmon. Inom kort kommer ett brev från Region Uppsala skickas ut till brukare med hemtjänst och larm med erbjudande om vaccination, samt med instruktioner om hur man bokar tid.

Älvkarleby kommun är hittills effektivast i länet på att ge vaccin. Vi ligger just nu före i planeringen och behöver stanna upp ungefär en vecka.

Utbildningsförvaltningen

Nu är elever och skolpersonal tillbaka efter julledigheten. Skolorna, inklusive högstadiet, är öppet som vanligt. I nuläget är det inte aktuellt med distansundervisning, men nya bedömningar görs löpande och beslutet kan omprövas om läget kräver det. Beslut om att övergå till distansundervisning sker i så fall i samråd med Region Uppsalas smittskyddsenhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Med anledning av den nya pandemilagen jobbar förvaltningen för fullt med att se över om ytterligare begränsningar krävs i verksamheterna.

Biblioteket i Skutskär är det enda biblioteket i länet som är öppet för besök. Verksamheten har tagit fram lokala begränsningar och rutiner för att skapa en trygg plats för såväl medarbetare som besökare. Bibliotekets anpassningar är helt i linje med kraven som ställs i pandemilagen och vi är trygga med beslutet att hålla öppet.

Vi jobbar även för att förhoppningsvis kunna öppna upp för allmänhetens åkning inom kort.

Kommunstyrelsen

Medarbetarna i kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att jobba hemifrån i de fall där det är möjligt, och möten hålls i huvudsak digitalt. För de möten som av olika skäl inte är möjliga att hålla digitalt har vi gjort ytterligare begränsningar för hur många personer som får vistas samtidigt i mötesrummen.

Vi är fortfarande i ett läge där vi inte ser behov av att gå upp i stab, men precis som vi berättat tidigare så är vissa stödfunktioner inom staben aktiverade. Vi fortsätter bevaka läget noga och är redo att växla upp om läget förändras. Kommunen deltar i samverkan med andra aktörer, så som länsstyrelsen, Region Uppsala och övriga kommuner i länet.

 


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-01-15