Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget vecka 4?

Elever i årskurs 6 på Sörgärdet och Boda får fjärrundervisning i språk och hemkunskap. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Glädjande är att länet befinner sig i en nedåtgående trend vad gäller antalet bekräftade fall av covid-19. Detsamma gäller för vår kommun.

Vi har fortsatt god tillgång till skyddsmaterial. Åtgången på andningsskydden är högre än väntat, och utifrån det jobbar vi just nu med en ny beräkning.

Länsstyrelsen har nu påbörjat tillsyn med anledning av pandemilagen. Under förra veckan genomförde de 18 fältkontroller och en administrativ kontroll.

Omsorgsförvaltningen

I skrivande stund har vi ingen brukare med konstaterad covid-19 och endast ett fåtal bland medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, vilket gör att verksamheten är hårt belastad.

Vaccinationen fortsätter enligt plan. Under veckan som gått har flera av de boende på Tallmon fått sin andra dos av vaccinet. För hemtjänstens brukare och medarbetare är vaccineringen igång och beräknas pågå till vecka 9.

Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra en studie gällande vilka orsaker som ligger bakom beslutet att tacka ja respektive nej till vaccination. Medarbetare på Tallmon har valt att delta i studien som består av intervjuer.

Utbildningsförvaltningen

Från och med i måndags har elever i årskurs 6 på Sörgärdets skola och Bodaskolan fått fjärrundervisning i hemkunskap och språk. Beslutet om fjärrundervisning gäller vecka 4-6. Nytt beslut fattas under nästa vecka.

Normalläget för skolan är att bedriva närundervisning, vilket innebär att elever och lärare befinner sig på plats i skolans lokaler. Fjärrundervisning innebär att eleverna får undervisning på sin ordinarie skola och att läraren undervisar digitalt från en annan plats. Eleverna får tillsyn under lektionen. Fjärrundervisning i dessa ämnen är en åtgärd som vi satt in för att inte blanda elever och lärare från olika skolor.

Om det till exempel skulle bryta ut en klustersmitta kan skolan gå över till distansundervisning, vilket innebär att skolan är stängd och eleverna studerar hemifrån. På våra grundskolor finns totalt cirka 900 personer (elever och personal). Av dem har enligt skolornas egna uppgifter totalt knappt 30 personer testats positivt under 2020-21. Utifrån dessa siffror har vi gjort bedömningen att grundskolan kan vara öppen, och vi fortsätter med närundervisning så länge läget inte försämras.

För Samhällsbyggnadsförvaltningen är läget oförändrat mot förra veckans rapport.

Frivilliga resusgruppen (FRG) ändrar sina leveransdagar.

 

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-02-18