Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hur är läget vecka 12

Skärpta prioriteringar påverkar vaccination mot covid-19. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med Älvkarleby kommuns logotyp

Region Uppsala rapporterar om en tredje våg i länet med en ökande smittspridning och uppgång vad gäller intensivvårdsbehov. Älvkarleby kommun ligger fortfarande högst i länet när det kommer till smittspridning. Vi ser en viss nedgång från föregående vecka, där vi gått från cirka 1200 till strax över 1000 konstaterade fall per 100 000 invånare.

Mer information på Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 ska prioriteras tydligare till gruppen 65 år och äldre. Det innebär att andra grupper som ingår i fas 2 får vänta lite till på sin tur. Den skärpta prioriteringen beror på en begränsad vaccinationstillgång.

De personer som ingår i gruppen inom fas 2 som är yngre än 65 år med LSS och personlig assistans får ett brev hem med besked om att vaccinationstiden är inställd. Den som inte redan bokat tid får information vid kontakt med Region Uppsalas callcenter för vaccinationsbokning. Den berörda gruppen kommer att få ett nytt brev hem när de återigen kan erbjudas vaccination.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunen vecka 12?

I skrivande stund finns bekräftade fall i flera av kommunens verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har fattat beslut om att förlänga fjärrundervisning för årskurs 6 i ämnena språk samt hem- och konsumentkunskap. Beslutet gäller för veckorna före och efter påsklovet vecka 14. Därefter fattas nytt beslut beroende på hur läget ser ut. I övrigt gäller närundervisning på plats i skolan som vanligt före och efter påsklovet.

På Rotskärsskolan 7-9 fick flera elever i en och samma klass positivt provsvar på covid-19. Då fattade förvaltningen, i samråd med smittskyddsenheten på Region Uppsala, beslut om att alla elever i klassen skulle skickas hem och få distansundervisning till och med idag den 26 mars. Det innebär att eleverna är tillbaka på plats i skolan från och med måndag den 29 mars.

Kulturskolan fortsätter bedriva undervisning i egna lokaler under vecka 13 och 15. Övrig del av kulturskolans undervisning är inställd till och med vecka 15 för att undvika att medarbetare förflyttar sig mellan skolor och förskolor.

Läget i förskolan är fortfarande ansträngt. Under förra veckan testades flera medarbetare, och samtliga fick negativt provsvar.

Under veckan som gått har vi fått rapporter om en kraftig minskning av besökare inom kultur- och fritidsverksamheter, till exempel på fritidsgården Träffen.

Region Uppsalas utökade regionala rekommendationer som infördes den 23 februari upphör att gälla den 30 mars. Vi väntar oss ett besked om hur fortsättningen ser ut, och räknar med att det kommer inom de närmsta dagarna.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-03-26