Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Riskbedömning vid graviditet

Risken att föda för tidigt har visat sig vara större för kvinnor som blir sjuka i covid-19 under den senare delen av graviditeten.

Enligt Socialstyrelsen ska därför gravida räknas som en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22.

Det är frivilligt att informera om graviditeten, men samtidigt viktigt att berätta så tidigt som möjligt för att arbetsgivaren ska kunna undanröja risker i arbetsmiljön. Om det inte går ska arbetsgivaren istället vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge medarbetaren andra arbetsuppgifter.

Efter graviditetsvecka 20 bör arbetsgivaren se över möjligheten till hemarbete på hel- eller deltid. De som inte kan arbeta hemifrån har rätt till Försäkringskassans graviditetspenning, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som även kan utbetalas på deltid.

Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller att ge den gravida andra arbetsuppgifter som inte utgör någon risk, får medarbetaren inte arbeta kvar (Förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen). Förbud mot arbete kan avse hel eller del av tjänst.

Om du har blivit förbjuden av arbetsgivaren att fortsätta ditt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan du få graviditetspenning. Försäkringskassan gör bedömningar utifrån varje enskilt ärende och graviditetspenning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan utbetalas på hel- eller deltid.

Du som är gravid är skyldig att följa de åtgärder som arbetsgivaren bedömer är nödvändiga för att minimera riskerna i arbetsmiljön. Du kan alltså inte själv välja att acceptera en risk.

Sidan granskades senast 2021-04-07