Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 14

Något sjunkande siffror vad gäller bekräftade fall i kommunen, men läget är fortfarande allvarligt. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på vit flagga med Älvkarleby kommuns logotyp

Den här veckan ser vi att antalet bekräftade fall av covd-19 per 100 000 invånare har sjunkit något: från 1157 till 902. Vi ligger fortfarande högre än länet som helhet, och läget är fortfarande allvarligt.

Ta del av aktuell statistik från Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt meddelande från smittskyddsläkaren i Uppsala län

Region Uppsala rapporterar om det högsta antalet inneliggande patienter med covid-19 sedan pandemins start. Vi måste alla ta ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Smittskyddsläkaren i Uppsala län uppmanar alla som vistas i länet att följa fem viktiga råd:

  • Får du minsta symtom – stanna hemma och testa dig
  • Håll minst två meters avstånd både inomhus och utomhus
  • Träffa inga nya kontakter och ordna inga fester
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Om du måste resa kollektivt, använd munskydd

Läs mer på Region Uppsalas webbplats

Vaccination mot covid-19

Just nu pågår vaccination bland personer som är 75 år eller äldre. Samtidigt bokar Region Uppsala in tider för dig som är över 65 år. Region Uppsalas målsättning är att alla som är 65 år eller äldre ska ha fått sin första dos senast 1 maj.

Just nu pågår förberedelser för att återuppta vaccinationer för personer som är 18-64 år med insatser enligt LSS eller personlig assistans, samt för övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära brukare.

Hur är läget i kommunen vecka 14?

Just nu pågår planering inför sommarledighet och eventuell nödvändig stabsbemanning. Vi ser bland annat över vilka arbetsuppgifter som kan prioriteras bort till förmån för pandemihantering om läget kräver det.

Vi har i skrivande stund bekräftade fall av covid-19 i alla förvaltningar utom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den här veckan har grundskolan haft påsklov. Från och med måndag drar undervisningen igång på plats i skolan som vanligt. Det finns en viss oro inför för ökad smittspridning i samband med skolstarten, och förvaltningen bevakar läget noga och är redo att vidta åtgärder om situationen kräver det.

Läget i förskolan är fortfarande ansträngt. Flera förskolor har gått ut och vädjat till vårdnadshavare att hålla barnen hemma om möjligt. Responsen från vårdnadshavare har varit bra, vilket har underlättat för verksamheterna.

Tillgången på skyddsmateriel är fortfarande god. Vi kommer att göra en större beställning på hand- och ytsprit inom kort. Vi ser inga indikationer på fördröjda leveranser i nuläget.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-02-14