Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 16

Smittspridningen ligger fortfarande på mycket höga nivåer. Därför förlängs nu restriktionerna både nationellt och regionalt. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med Älvkarleby kommuns logotyp

Antalet bekräftade fall i länet ligger på en relativt oförändrad nivå från föregående vecka. I kommunen har incidensen stigit något från 941 till 991. Smittspridningen ser ut att främst ske vid privata träffar och på arbetsplatsen.

Ta del av mer statistik Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddsåtgärder förlängs

På grund av det allvarliga läget meddelade regeringen torsdag 22 april att de nationella smittskyddsåtgärder som infördes med stöd av den tillfälliga pandemilagen förlängs till den 17 maj.

Det innebär bland annat att serveringsställen bara får ha öppet till kl. 20.30, samt att max en person per sällskap gäller vid serveringsställen i gallerior och varuhus. Ingen höjning är aktuell vad gäller max antal besökare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtidigt meddelar Region Uppsala att de förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till den 17 maj:

  • Engångsmunskydd ska alltid användas vid resor i kollektivtrafiken – inte bara under vissa tider.
  • Munskydd rekommenderas även i andra inomhusmiljöer där du vistas mer än 15 minuter och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra. Det kan till exempel handla om butiker eller hos frisören. Undantag görs för skolmiljöer där de nationella rekommendationerna fortfarande gäller.
  • Avstå från resor som inte är nödvändiga. Det gäller såväl inom Uppsala län som inom landet.

Vaccination mot covid-19

Region Uppsala erbjuder nu snabbare besked om bokade vaccinationstider. Du som har loggat in på 1177.se och fyllt i att du tar emot sms eller e-post kommer få en får avisering om besked så snart bokningen är gjord. Precis som tidigare skickar Region Uppsala även ut brevkallelse med bokade tider till personer som är aktuella för vaccination, men med hjälp av e-tjänsten kan du alltså få information om din bokade tid snabbare.

Mer information på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AstraZenecas vaccin rekommenderas fortfarande inte till personer under 65 år. Om du har fått din första dos med AstraZenecas vaccin kommer du att få Pfizers eller Modernas vaccin vid andra dosen.

Klartecken har kommit kring att skicka ut brevkallelser med vaccinationstider till personer som har insatser enligt LSS. Du som ännu inte har fått någon bokad tid kommer alltså snart få en kallelse skickad hem till dig med mer information.

Har du frågor om vaccination i Uppsala län?

Ring 018-617 45 40 vardagar kl. 08.00-16.00.

Hur är läget i kommunen verksamheter?

Smittläget i kommunens verksamheter bedöms vara lugnt. Utbildningsförvaltningen är den enda förvaltningen med bekräftade fall. Sjukfrånvaron är stabil, och ligger i det stora hela på relativt normala nivåer i samtliga förvaltningar.

Läget inom förskoleverksamheten bedöms vara stabilt efter att ha varit ansträngt under en längre tid.

Ett brev har nu gått till Frivilliga resursgruppens (FRG) kunder om en kommande avveckling. FRG:s tjänster är nu endast till för personer som ännu inte erbjudits fullgott vaccinationsskydd. Som ett led i avvecklingen minskas även telefontiderna ner. Från och med nästa vecka har FRG telefontid måndag till onsdag kl. 08.15-12.00.

Vi ser just nu över möjligheten att anställa feriearbetande ungdomar som pandemivärdar i sommar. Det skulle till exempel kunna handla om att ungdomarna får åka ut till strategiska platser, göra observationer och rapportera om det förekommer trängsel på vissa platser där det kan bli aktuellt med riktade insatser. Vi vet i dagsläget inte om det är aktuellt och inget beslut är fattat, men HR-avdelningen har fått i uppdrag att se över frågan.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-02-14