Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 18

Efter en nedgång förra veckan har antalet bekräftade fall stigit igen. Samtidigt meddelar Region Uppsala att de är redo för vaccination i fas 4. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med kommunens logotyp

I länet ser antalet personer som testar positivt samt personer som behöver sjukhusvård för covid-19 ut att vara på väg neråt. Trots det är trycket på sjukvården mycket högt.

Region Uppsala har sett över möjligheten att införa antigentester för viss samhällsviktig personal. Bedömningen just nu är dock att det inte finns något behov, främst på grund av att det finns god tillgång på PCR-tester.

Crush covid

Senaste rapporten från Crush Covid visar på en minskning av viruspartiklar i avloppsvattnet. Det gäller både i länet och kommunen.

Tyvärr visar rapporten att incidensen i kommunen, det vill säga antalet bekräftade fall per etthundratusen invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit igen. I kommunen ligger incidensen den här veckan på 788, vilket innebär omkring 78 bekräftade fall de senaste 14 dagarna i vår kommun. Incidensen i länet ligger på 786.

En oroväckande tendens är att Älvkarleby kommun ligger i topp vad gäller testpositivitet, samtidigt som kommunen ligger på en låg nivå gällande antalet tester per invånare. Vi måste därför bli bättre på att testa oss mot covid-19 så fort symptom uppstår.

Här kan du ta del av veckans rapport från Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala kallar till vaccination i fas 4

Region Uppsala meddelar att de nu skickar kallelser till personer som är 50-59 år. Gruppen kommer börja vaccineras i slutet av maj.

Precis som tidigare får du som tillhör gruppen en kallelse med förbokad tid och plats hemskickad. Du som har loggat in på 1177.se och angett att du vill ha information via sms eller e-post får även ett meddelande den vägen.

Om allt går enligt plan ska bokningen för nästa grupp i fas 4, personer födda 1972-1976, öppna omkring den 1 juni. Du som tillhör den gruppen kan då boka in vaccinationstid själv, i första hand via 1177.se.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Verksamheterna rapporterar överlag om minskad sjukfrånvaro, med undantag för Utbildningsförvaltningen. Där beror sjukfrånvaron i stort på andra anledningar än covid-19.

Vi har bekräftade fall av covid-19 i alla förvaltning utom Kommunstyrelsen. I Samhällsbyggnadsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen rör det sig om några enstaka fall, medan det i Utbildningsförvaltningen finns flera. Däremot rör det sig inte om någon klustersmitta då fallen är utspridda på flera verksamheter. Vi har fortfarande inga konstaterade fall bland brukare på vård- och omsorgsboendet Tallmon.

Omsorgsförvaltningen har fått nya direktiv från Folkhälsomyndigheten gällande vissa lättnader för medarbetare som är vaccinerade. Det gäller bland annat nya riktlinjer för det som brukar kallas hushållskarantän.

I Utbildningsförvaltningen pågår diskussioner om hur skolavslutningarna ska utformas. Inget beslut är fattat i nuläget. Diskussioner pågår även kring hur förvaltningen ska hantera avvägningen mellan symptom på pollenallergi och covid-19, som många gånger liknar varandra.

Kultur och fritid har jobbat med att hantera krockande direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala. Tidigare har Folkhälsomyndigheten gått ut med lättnader gällande matcher utomhus för barn födda 2002 och senare, samtidigt som Region Uppsala har utfärdat lokala restriktioner på grund av den höga smittspridningen i länet. Det är dock Region Uppsalas besked som gäller, vilket innebär att matcher utomhus fortfarande inte är tillåtet.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-05-07