Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 20

Bra vaccinationstäckning i hela länet, och antalet fall fortsätter att minska. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med kommunens logotyp

Efter att ha legat på nivån allvarlig påverkan i sex veckor har den samlade bedömningen för sjukvård samt liv och hälsa trappats ner till nivån betydande påverkan. Det beror främst på sjunkande tal både vad gäller bekräftade fall och antalet sjukhusvårdade.

Nationella rekommenationer gäller

Måndag den 17 maj gick Region Uppsala tillbaka till de nationella rekommendationerna för att förhindra smittspridning. Det innebär bl a att kampanjen Personlig lockdown är avslutad och att barn och unga som är födda 2002 eller senare kan delta i matcher och tävlingar utomhus en gång i veckan.

Trots lättnaderna är det viktigt att komma ihåg att faran inte är över. Smittspridningen runt om i landet ligger fortfarande på relativt höga nivåer, och en stor del av befolkningen är ännu inte vaccinerade.

Flera fall har rapporterats där personer som fått sin första dos vaccin har börjat röra sig friare ute i samhället. Det har lett till att andra personer har blivit smittade. Tänk på att du som har fått din första dos rekommenderas att vänta i tre veckor innan du börjar träffa personer utanför din närmaste krets.

Mer om anpassningar för vaccinerade på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Crush covid

De senaste 14 dagarna har antalet nya bekräftade fall per 100 000 invånare i kommunen minskat till 547.

Älvkarleby kommun är en av två kommuner i länet som inte har en kraftigt avtagande trend. Vi har fortsätt även en ökad positivitet och en låg testfrekvens.

Ta del av veckans rapport från Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Första dosen har nu erbjudits till alla inom fas 3.

Du som är 18-49 år kommer kunna boka tid för vaccination själv via 1177.se. När det är din tur att boka tid får du ett meddelande direkt via e-post eller sms om du aktiverat aviseringar i e-tjänsten. Om du inte har aktiverat aviseringar får du ett brev skickat hem till dig med information om att du har möjlighet att boka tid.

Bra vaccinationstäckning i länet

92 % av länets invånare som är 65 år eller äldre har fått sin första dos vaccin. Sammanlagt för alla åldersgrupper ligger på drygt 40 %. Vaccinationstäckningen i länet ligger i linje med övriga landet.

Är du nyfiken på hur vaccinationstäckningen ser ut i din kommundel?

Besök Region Uppsalas webbplats för att ta del av vaccinationstäckningen
där du bor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Sjukfrånvaron ligger överlag på relativt låga nivåer i hela organisationen. Tillgången på material är fortsatt god.

Några enstaka konstaterade fall av covid-19 finns inom Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen. Vi har inga bekräftade fall bland brukare på vård- och omsorgsboendet Tallmon.

Det kommer återigen in rapporter om bristande efterlevnad bland personer som besöker kultur- och fritidsverksamheter samt livsmedelsbutiker.

Kunder till Frivilliga Resursgruppen (FRG) har fått brev med information om hur länge FRG:s tjänster kommer finnas kvar. Slutdatumen är:

  • 8 juni för kunder i Skutskär
  • 9 juni för kunder i övriga kommundelar.

I veckan fattades beslut om att nuvarande kommunstyrelsens stödfunktioner förlängs till den 30 september. Kommunen är fortfarande inte i stab, utan hanterar händelsen som en störning. Det innebär att vi i princip jobbar på samma sätt som i ett normalläge, men att vi aktivt följer hur pandemin utvecklar sig. Det gör vi bland annat genom veckovisa avstämningar med representanter från alla förvaltningar.

Här kan du läsa om hur kommunen jobbar under pandemin och andra störningar Öppnas i nytt fönster.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-05-21