Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 22

Den 1 juni tog Sverige första steget i avvecklingen av de nationella restriktionerna. Har du koll på vad som gäller? Läs mer om det, vaccinationsläget och läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med kommunens logotyp

Från och med i tisdags gäller lättnader i de nationella restriktionerna för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att

  • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
  • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras. Maxantalet är 150 deltagare per tillfälle.
  • Nöjesparker och marknader kan ta emot besökare i större utsträckning om verksamhetsutövaren har infört tillräckliga smittskyddsåtgärder.
  • Restauranger och andra serveringsställen får ha öppet fram till klockan 22.30.
  • Fler personer än tidigare kan delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, så som teater och fotbollsmatcher. Detsamma gäller även vid religiösa evenemang, t ex gudstjänster.

Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från att delta i privata sociala träffar och att umgås med personer utanför den närmsta kretsen. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 deltagare är otillåtet även i fortsättningen.

Hur många får delta?

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus är det tillåtet med upp till 50 deltagare med anvisade sittplater. Utan anvisade sittplatser gäller fortsatt max 8 deltagare.

Utomhus gäller följande:

  • Utan anvisade sittplatser: max 100 deltagare.
  • Med anvisade sittplatser: max 500 besökare.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Crush covid

Just nu har Älvkarleby kommun lägst smittspridning av alla kommuner i länet.

Antalet bekräftade fall per 100 000 invånare i kommunen de senaste 14 dagarna har sjunkit kraftigt till 178. Föregående vecka låg motsvarande siffra låg på 432. Länet i stort ligger på 263.

Här kan du läsa veckans rapport från Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

I skrivande stund har ca 45 % av befolkningen fått sin första dos av vaccinet. I kommunen har strax under 52 % fått första dosen, och drygt 25 % har fått båda doserna.

Vilken grupp vaccineras nu?

Den här veckan har Region Uppsala öppnat bokningen på 1177.se för personer som är 46 år eller äldre. Planen var tidigare att även personer som har fyllt 45 år skulle ingå i gruppen, men på grund av besked om minskade leveranser har Region Uppsala valt att minska åldersspannet.

Det är högt tryck på tidsbokningen, och de första tiderna har gått åt fort. Du som ännu inte lyckats få en tid behöver inte vara orolig – nya tider kommer att läggas ut löpande, och inga nya grupper släpps på innan alla i gruppen har haft möjlighet att boka tid.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

I skrivande stund har vi inga bekräftade fall av covid-19 i kommunens verksamheter. Sjukfrånvaron i övrigt är stabil.

Vi har fortsatt god tillgång på material. I dagarna fått vi en stor leverans av handskar som, om läget inte förändras, täcker behovet för resten av året.

I Utbildningsförvaltningen bedöms läget vara lugnt. Just nu förbereder förvaltningen inför skolavslutningarna nästa vecka.

Omsorgsförvaltningen ser över om och hur verksamheterna kan anpassas inför de lättnader som planeras under sommaren. Utifrån det gör förvaltningen en planering och ser över om rutiner behöver tas fram.

I samband med lättnaderna den 1 juni togs den regionala begränsnings-förordningen bort. Även utformningen av den tidigare resekarantänen har förändrats, och vi ser just nu över vad som gäller, hur det ska gå till samt vilka länder som är aktuella.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-05-06