Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vaccination på arbetstid

Vaccination mot Covid-19 skyddar dig från att bli sjuk och bidrar på sikt till att minska smittspridningen i hela samhället.

Arbetsgivaren uppmuntrar alla medarbetare att vaccinera sig mot Covid-19 och erbjuder nu möjlighet till vaccination på arbetstid.

För dig som har bokat eller fått en vaccinationstid som krockar med jobbet är det alltså möjligt att ta sprutan på arbetstid, under förutsättning att det inte innebär betydande hinder för verksamheten. Prata med din närmaste chef som avgör om det är möjligt.

Detta gäller även timavlönade medarbetare som får en vaccinationstid i anslutning till eller under ett arbetspass.

Ersättning utgår inte för resor i samband med vaccination och inte heller för vaccination som sker på ledig tid.

Sidan granskades senast 2021-06-07