Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 23

Smittspridningen i kommunen är nu på den lägsta nivån på mycket länge. Läs mer om det och läget i kommunens verksamheter.

Den samlade bedömningen för hälso- och sjukvård har nu sänkts, från betydande påverkan till måttlig påverkan.

Även om smittspridningen minskar snabbt är faran inte över. Region Uppsala varnar för lokala klusterutbrott till följd av skolavslutningar och studentfiranden.

Frivilliga Resursgruppen

I veckan avslutade Frivilliga Resursgruppen (FRG) sitt uppdrag och avtackades av kommunstyrelsen. Även här vill vi framföra ett stort tack för väl utfört uppdrag. Vi hoppas och tror på gott samarbete i andra sammanhang!

Vill du också finnas till hands för kommunen i utsatta lägen?

I kriser och andra utsatta lägen behöver vi ibland förstärka de ordinarie resurserna. Anmäl ditt intresse här om du också vill hjälpa till.

Vaccination mot covid-19

Mer än hälften av invånarna i kommunen (61,22 %) och i Uppsala län (54,16 %), har nu fått den första dosen vaccin, och därmed är en viktig milstolpe nådd. I kommunen har 31 % också fått den andra sprutan (ca 20 % i länet).

Vem kan boka tid nu?

Den här veckan har Region Uppsala öppnat bokningen för dig som är 40 år eller äldre. Bokningen är alltid öppen för dig som är äldre än den aktuella åldersgruppen.

Du får tid för den första dosen när du bokar via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I samband med vaccinationen får du information om när du ska ta dos två. Du får även en påminnelse på 1177.se när det är dags att boka tid för den andra sprutan.

Crush covid

Även den här veckan har Älvkarleby kommun länets lägsta smittspridning. Den är nu nere på 76 bekräftade fall per 100 000 invånare i kommunen under de senaste 14 dagarna.

Minskningen jämfört med förra veckans rapport är hela 57,3 %, och samhällsspridningen i kommunen bedöms nu som låg. Provsvar från genomförda tester visar att även positiviteten är låg, cirka 3 %. Samtidigt är Älvkarleby fortfarande den kommun där minst antal tester genomförs i länet. Det kan bero på en låg incidens, men kan tyvärr också innebära att det finns ett mörkertal.

För Uppsala län har antalet bekräftade fall per 100 000 invånare sjunkit till 167 och motsvarande siffra för hela Sverige är 137.

Här kan du läsa veckans rapport från Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

För andra veckan i rad är alla kommunala verksamheter helt smittfria. I nuläget är situationen så pass stabil att Omsorgsförvaltningen trappar ned sina interna stabsavstämningar till en gång i veckan. Vi väntar också inom kort lättnader för vård- och omsorgspersonal när det gäller regler för användning av munskydd.

Kommunen har under våren lånat ut medarbetare som hjälpt Region Uppsala i arbetet med provtagning av kommunens personal. Regionen klarar nu bemanningen själva, och vi säkerställer just nu rutiner för hur testningen ska gå till i fortsättningen.

Eleverna i kommunala grundskolan gick på välförtjänt sommarlov den 9 juni. Under sommaren kommer därför rapporteringen från Utbildningsförvaltningen främst att handla om och beröra förskolan.

Vårt centralförråd är välfyllt och vi har god tillgång på skyddsmaterial.

Läget är betydligt ljusare än för bara någon månad sedan, men pandemin är inte över. Vi behöver alla påminna oss om det. I kommunens verksamheter ska alla möten fortfarande ske digitalt i första hand, och alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta göra det tills vidare.

Bland annat på badplatser finns nu affischer med en generell påminnelse om att visa hänsyn och hålla avstånd. Det är viktigt att respektera för att planen för att öppna Sverige ska kunna följas.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-05-06