Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 25

Smittspridningen ökar i kommunen, deltavarianten oroar och i höst erbjuds vaccination även för 16- och 17-åringar. Läs mer om det och läget i kommunens verksamheter.

Ett tiotal fall av den indiska varianten av coronaviruset (delta) har hittills upptäckts i Uppsala län. Region Uppsala förstärker smittspårningen och har nu en speciell grupp som spårar särskilt oroande virusvarianter. Det finns en skärpt vaksamhet kring deltavarianten, och i områden där den dyker upp förstärker Region Uppsala även möjligheterna till provtagning, till exempel via den mobila provtagningsbussen. Snabbtester visar inte vilken variant av viruset en person har, och det är därför viktigt att ta ett PCR-test vid symptom på covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten har man ett bra skydd mot deltavarianten när två veckor har gått sedan den andra vaccindosen. Många har ännu inte hunnit få ett fullgott vaccinskydd, och för att hålla smittspridningen nere är det angeläget att alla fortsätter följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat att erbjuda vaccin mot covid-19 även för 16- och 17-åringar. Syftet är främst att skydda ungdomarna mot sjukdom men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Vaccinationerna inleds när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.

I Älvkarleby kommun har nu nästan 70 % fått den första vaccindosen, och knappt 40 % har fått båda doserna.

I åldersgruppen 50 år och äldre är vaccinationstäckningen 75-100 % i samtliga postnummerområden i länet.

Just nu är det god tillgång på vaccin. Om ett par veckor minskar leveranserna, vilket innebär att vaccinationstakten avtar tillfälligt. Under juli prioriteras personer som ska få sin andra dos samt eventuella eftersläntrare i de äldre åldersgrupperna. 

Bokningen är öppen för dig som fyllt 25 år

Just nu kan du som är 25 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Du bokar i första hand tid via 1177.se och loggar in med e-legitimation. Om du inte kan göra det, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, är du välkommen att ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Bokningssystemet är baserat på födelsedatum. Det innebär att du som är född senare på året får vänta tills nästa åldersgrupp släpps på. Du som har aktiverat aviseringar från 1177.se får ett meddelande via sms eller e-post när det är din tur att boka.

Crush covid

Incidensen (antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna) i kommunen har ökat igen och ligger nu på 102. I länet som helhet är trenden dock fortsatt positiv med en incidens på 73, jämfört med 100 förra veckan.

Mätningar av virus i avloppsvattnet visar mycket låga nivåer av virus i samtliga kommuner där mätning görs.

Crush Covid har sommaruppehåll vecka 25-30.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Alla förvaltningar är återigen smittfria och sjukfrånvaron är normal i alla verksamheter. Läget är stabilt och lugnt.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-05-06