Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 27

Sedan början på december i fjol har vi varje fredag berättat om pandemin och läget i kommunen. Om inget oförutsett händer är detta den sista lägesbilden.

Läget är stabilt sedan flera veckor, och under semesterperioden rapporterar de kommunala verksamheterna enbart om något avviker eller försämras. Lägesbilden kommer därför inte heller att uppdateras, så länge läget är stabilt.

Länsstyrelsen rapporterar denna vecka Ingen påverkan (grön nivå) för kategorin Liv och hälsa, men behåller Måttlig påverkan (gul nivå) för Hälso- och sjukvård. Just nu intensivvårdas inga covidpatienter i Region Uppsala, men läget i vården är fortfarande ansträngt av andra skäl.

Smittoläget

Forskningsprojektet Crush Covid har det senaste halvåret rapporterat om incidensen (antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna) i länet. Projektet har nu uppehåll till och med vecka 30.

Vaccination mot covid-19

Det viktigaste du kan göra i sommar är att vaccinera dig.
I skrivande stund har cirka 75 % av medborgarna i Älvkarleby kommun fått sin första vaccindos, och knappt 50 % har fått båda doserna. Motsvarande siffror för länet är drygt 72 % för dos ett och cirka 41 % för dos två.

Öppet för bokning av dos 2

Region Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att det ska gå cirka sju veckor mellan dos ett och två. Det är viktigt att ta båda doserna för att få bästa effekt av vaccinationen.

Du som har aktiverat aviseringar från 1177.se får ett meddelande när det är dags att boka dos 2. Meddelandet kommer cirka 40 dagar efter det första vaccinationstillfället.

Bokningen är öppen för dig som fyllt 23 år

Från och med den 9 juli kan du som är 23 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Du bokar i första hand tid via 1177.se och loggar in med e-legitimation. Om du inte kan göra det, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, är du välkommen att ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Bokningssystemet är baserat på födelsedatum. Det innebär att du som är född senare på året får vänta tills nästa åldersgrupp släpps på. Du som har aktiverat aviseringar från 1177.se får ett meddelande via sms eller e-post när det är din tur att boka.

Läs mer om vaccination och boka tid på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Läget är fortsatt stabilt, både när det gäller sjukfrånvaro och tillgång på skyddsmaterial. Vi har inga bekräftade fall i någon av kommunens verksamheter.

Sidan granskades senast 2022-05-10