Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nya smittskyddsåtgärder

Från och med 23/12 ska du arbeta hemifrån, om du kan. Det är en av de nya rekommendationer som Folkhälsomyndigheten presenterade igår.

Samtliga verksamheter och medarbetare ska också tänka på att hålla fysiskt avstånd, exempelvis vid fika och lunch.

Som arbetsgivare uppmanar Älvkarleby kommun alla chefer att underlätta för medarbetarna så att de kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla som kan ska arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Chefer ska också se till att medarbetare får förutsättningar för detta.

När du jobbar hemifrån ska arbetsuppgifterna vara av samma slag som de du vanligtvis utför på din ordinarie arbetsplats, och de ska i princip ske inom ordinarie arbetstid. Att du som kan jobbar hemifrån är en solidarisk åtgärd för dem som inte har samma möjlighet, men även för våra äldre och sjuka.

När hemarbete inte är möjligt kan det bli aktuellt med en riskbedömning. Den genomförs av chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Du som måste vara på plats ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ges förutsättningar att utföra ditt arbete utan att exponeras för smitta i högre grad än i andra sammanhang.

Chefer ombesörjer anpassningar av verksamheten för att alla ska kunna följa rekommendationerna och undvika trängsel, så långt det är möjligt.

På krisinformation.se finns mer att läsa om aktuella föreskrifter, råd och rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2021-12-22