Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Corona - frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Råd och rekommendationer för vaccinerade

Från och med 22 november ska alla med symptom lämna prov för covid-19, oavsett vaccinationsgrad. Det gäller vuxna och barn som är äldre än sex år.

Precis som tidigare uppmanas du att stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion.

Bor du med en person som har covid-19?

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, oavsett om man har symptom eller inte.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symptom testar sig direkt då symptomen uppstår. Den som inte har symptom testar sig istället fem dagar efter det att personen som testat positivt provtog sig.

Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen att stanna hemma och testa sig när någon i hushållet testar positivt.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i hushållet testade positivt.

Mer information om råd och rekommendationer på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som kan vaccinerar dig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan.

Mer information om vaccination mot covid-19 på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Det gäller fortsatt inreseförbud för icke nödvändiga resor från de flesta länder utanför EU/EES. Det gäller inte om du är svensk medborgare eller om du är utländsk medborgare som är folkbokförd i Sverige.

Alla som inte är fullvaccinerade rekommenderas att testa sig för covid-19 när man reser till Sverige.

Mer information om inresa till Sverige på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. Precis som tidigare rekommenderas du att testa dig mot covid-19 även vid milda symtom och stanna hemma i väntan på provsvar. För att minska risken för smittspridning behöver du även om möjligt:

 • Hålla avstånd till andra människor.
 • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte dig som är under 18 år eller du som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om särskilda råd för dig som inte är fullvaccinerad på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om vaccination på olika språk

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndigheten: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndigheten: Bra att veta om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlinje

Folkhälsomyndigheten har en telefonlinje som svarar på vaccinations- och allmänna covidfrågor på andra språk än svenska.
Öppettider: klockan 9-15
Telefon: 08-123 680 00

Filmer

Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB har tagit fram filmen "Så här går vaccinationen till" på

 • arabiska
 • engelska
 • persiska
 • somaliska
 • tigrinja.

Se filmerna på Informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 pågår sedan flera månader och är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig. Vacciner levereras löpande, och det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går framåt.

1177: När och hur kan jag vaccinera mig?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om vaccination i Uppsala län

Ring 018-617 45 40, vardagar kl 8-16.
Tala in ditt namn och telefonnummer när du har lyssnat på svarsmeddelandet. Region Uppsala ringer tillbaka inom två arbetsdagar.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning

Från och med den 22 november ska alla med symptom lämna prov för covid-19, oavsett vaccinationsgrad. Det gäller vuxna och barn som är äldre än sex år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att även personer utan symptom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret behöver inte testa sig.

Läs mer om provtagning på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för barn

Region Uppsala uppmanar till provtagning för ovaccinerade barn som går i förskoleklass och uppåt. Yngre barn provtas inte.

Ett PCR-prov tas oftast med en pinne som snurras ett varv en bit in i näsan. Det kan kittlas och kännas lite obehagligt men det går snabbt över. Efter det får du gapa så att sköterskan också kan ta ett prov längst bak i munnen.

Förbered gärna ditt barn och titta tillsammans på hur ett PCR-prov går till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer och boka tid för ditt barn på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari 2021 infördes en tillfällig pandemilag som gäller till och med 31 januari 2022. Lagen ger regeringen befogenhet att t ex besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt. Med stöd av ramlagen kan regeringen besluta om förordningar för att begränsa smittspridning.

Mer om den tillfälliga pandemilagen på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och utbildning

Förskola

Barn i förskola ska precis som alla andra stanna hemma vid symptom. Barnet ska vara friskt och utan symptom i minst 48 timmar innan det kommer tillbaka till förskolan eller träffar andra. När det har gått sju dagar efter insjuknandet kan barnet komma tillbaka även med kvarvarande lindriga symptom som torrhosta och lätt snuva. Detta gäller vid varje nytt symptomtillfälle.

För lämning och hämtning vid kommunens förskolor gäller tillsvidare följande åtgärder:

 • Alla lämningar och hämtningar sker om möjligt utomhus, annars i hallen (inte på avdelningarna.)
 • I hallen vistas max en vuxen (förutom personalen) med barn samtidigt.
 • Vänta utomhus om någon annan redan är i hallen när du kommer. När det är tomt är du välkommen in.
 • Är dörren låst? Kontakta avdelningen där ditt barn går, antingen via ringklockan vid dörren eller via mobilen.

Aktuell information skickas alltid direkt till vårdnadshavare.

Grundskola

Elever som går i grundskolan har skolplikt och ska därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att stanna hemma är som vanligt om en elev är sjuk.

Var uppmärksam på och håll ditt barn hemma vid tidiga symptom (även lindriga) som

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående
 • diarré
 • tappat smak- eller luktsinne

Tänk på att inte belasta sjukvården i onödan. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 endast om någon i familjen har behov av vård.

Vuxenutbildningen

Vuxenundervisningens gymnasiala studier och SFI sker huvudsakligen på plats.

Har du allmänna frågor om corona?

Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Frågor och svar om corona-viruset (covid-19) finns på
Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Vad gäller inom vård och omsorg?

Vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men ingen vet ännu i vilket utsträckning som vaccinerade personer kan föra smitta vidare. Därför behöver vi fortsätta med åtgärder för att förebygga smittspridning och skydda våra boende.

Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt. Samtidigt har varje besökare ett eget ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning:

 • Meddela alltid i förväg att du kommer, och boka besöket med enheten.
 • Kom max två besökare åt gången
 • Använd visir under hela besöket
 • Håll 1,5-2 meters avstånd till varandra
 • Tvätta och sprita händerna ofta
 • Vistas bara i din anhöriges lägenhet

Kom inte på besök den närmaste tiden efter att du har träffat någon som är sjuk.
Avstå helt från besök även om du bara har lindriga symptom som

 • Snuva och feber
 • Halsont och hosta
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Bortfall av lukt och smak

Har du allmänna frågor om corona?

Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Frågor och svar om corona-viruset (covid-19) finns på
Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Vad får vi berätta?

Vi får en del frågor från både allmänhet och media om smittade inom den kommunala omsorgen i allmänhet, och på vård- och omsorgsboendet Tallmon i synnerhet. Vi värnar både om brukarnas integritet och om sekretessen. Det innebär att vi inte kan säga mycket alls om smittade personer inom den kommunala omsorgen.

Vi kan berätta om det finns konstaterad smitta på boendet, och hur många fall det rör sig om. Vi berättar aldrig om enskilda personers hälsotillstånd eller på vilken enhet smittan finns. Vi lämnar inte heller ut andra uppgifter som omfattas av sekretess.

Vem får veta?

Vid konstaterad smitta får endast de som är berörda information om smittan. Det är smittskyddet på Region Uppsala som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar. Om någon testats positivt för smitta så får personen besked om det från sin läkare.

Älvkarleby kommun får endast information om konstaterad smitta om det finns behov för någon av våra verksamheter att agera på ett särskilt sätt, t ex om smittan finns på något av våra boenden.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning i Sverige. Det innebär att smittan finns över stora delar av landet, så även i Älvkarleby kommun. Region Uppsala ansvarar för statistik kring antal smittade i Uppsala län.

Sedan mitten av april finns även statistik över smittade på kommunnivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sant eller falskt?

Det sprids många rykten om Coronaviruset. Tänk efter innan du delar och bidrar till ryktesspridning.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider vidare?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som brukar leverera pålitlig information?

Följ informationen från ansvariga myndigheter, t ex Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tänk på att saker kan förändras. Något som gäller vid en tidpunkt kan snabbt bli inaktuellt i vissa situationer.

Här kan du läsa mer om källkritik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskades senast 2021-11-25