Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Corona - frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

PCR-test vid inresa till Sverige

Under perioden 12 juli till 31 augusti rekommenderar Folkhälsomyndigheten ett PCR-test vid ankomst till Sverige, för alla som rest utanför Norden.

De som har vaccinerats med en dos minst tre veckor före ankomsten till Sverige eller de som haft covid-19 under de senaste sex månaderna undantas från rekommendationen.

Håll dig uppdaterad på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella restriktioner

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra, särskilt personer i riskgrupper, mot spridningen av covid-19.

Den 15 juli 2021 lättades flera restriktioner som har införts under pandemin. Det innebär bland annat att

 • aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik kan ta emot passagerare med full kapacitet.
 • regleringen om ett visst antal personer per kvadratmeter på bland annat handelsplatser och nöjesparker tas bort.
 • max 8 personer i sällskap får sitta tillsammans på anvisade platser vid allmänna sammankomst eller offentliga tillställningar, både inomhus och utomhus.

Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Håll dig uppdaterad på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om vaccination på olika språk

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndigheten: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndigheten: Bra att veta om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlinje

Folkhälsomyndigheten har en telefonlinje som svarar på vaccinations- och allmänna covidfrågor på andra språk än svenska.
Öppettider: klockan 9-15
Telefon: 08-123 680 00

Filmer

Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB har tagit fram filmen "Så här går vaccinationen till" på

 • arabiska
 • engelska
 • persiska
 • somaliska
 • tigrinja.

Se filmerna på Informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för mig som är vaccinerad?

Du som har fått första dosen av vaccin för tre veckor eller mer kan t ex

 • träffa människor från några olika hushåll, även inomhus
 • besöka butiker och frisörer
 • umgås med symptomfria barn och barnbarn utan att hålla avstånd.

Det gäller under förutsättning att du är helt frisk och inte har symptom på covid-19. För att skyddet ska bli effektivt och långvarigt är det viktigt att även ta dos två av vaccinet.

De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom fortsätter gälla för alla i samhället. Följ råden så länge de gäller.

Läs mer om vad som gäller efter vaccinationen på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 pågår sedan flera månader och är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig. Vacciner levereras löpande, och det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går framåt.

1177: När och hur kan jag vaccinera mig?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om vaccination i Uppsala län

Ring 018-617 45 40, vardagar kl 8-16.
Tala in ditt namn och telefonnummer när du har lyssnat på svarsmeddelandet. Region Uppsala ringer tillbaka inom två arbetsdagar.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning

Provtagning för barn

Region Uppsala uppmanar till provtagning för barn som går i förskoleklass och uppåt. Yngre barn provtas inte.

Ett PCR-prov tas oftast med en pinne som snurras ett varv en bit in i näsan. Det kan kittlas och kännas lite obehagligt men det går snabbt över. Efter det får du gapa så att sköterskan också kan ta ett prov längst bak i munnen.

Förbered gärna ditt barn och titta tillsammans på hur ett prov går till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer och boka tid för ditt barn på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för dig som är 16 år och äldre

Läs mer och boka tid på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig pandemilag

Den 10 januari infördes en tillfällig pandemilag som gäller till och med september 2021. Lagen ger regeringen befogenhet att t ex besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt. Med stöd av ramlagen kan regeringen besluta om förordningar för att begränsa smittspridning.

Mer om den tillfälliga pandemilagen på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och utbildning

Förskola

För lämning och hämtning vid kommunens förskolor gäller tillsvidare följande åtgärder:

 • Alla lämningar och hämtningar sker om möjligt utomhus, annars i hallen (inte på avdelningarna.)
 • I hallen vistas max en vuxen (förutom personalen) med barn samtidigt.
 • Vänta utomhus om någon annan redan är i hallen när du kommer. När det är tomt är du välkommen in.
 • Är dörren låst? Kontakta avdelningen där ditt barn går, antingen via ringklockan vid dörren eller via mobilen.

Aktuell information skickas alltid direkt till vårdnadshavare.

Grundskola

Elever som går i grundskolan har skolplikt och ska därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att stanna hemma är som vanligt om en elev är sjuk.

Var uppmärksam på och håll ditt barn hemma vid tidiga symptom (även lindriga) som

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående
 • diarré
 • tappat smak- eller luktsinne

Tänk på att inte belasta sjukvården i onödan. Kontakta Vårdguiden på telefon 1177 endast om någon i familjen har behov av vård.

Vuxenutbildningen

Vuxenundervisningens gymnasiala studier och SFI sker huvudsakligen på plats.

Har du allmänna frågor om corona?
Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Frågor och svar om corona-viruset (covid-19) finns på
Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Vad gäller inom vård och omsorg?

Vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men ingen vet ännu i vilket utsträckning som vaccinerade personer kan föra smitta vidare. Därför behöver vi fortsätta med åtgärder för att förebygga smittspridning och skydda våra boende.

Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt. Samtidigt har varje besökare ett eget ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning:

 • Meddela alltid i förväg att du kommer, och boka besöket med enheten.
 • Kom max två besökare åt gången
 • Använd visir under hela besöket
 • Håll 1,5-2 meters avstånd till varandra
 • Tvätta och sprita händerna ofta
 • Vistas bara i din anhöriges lägenhet

Kom inte på besök den närmaste tiden efter att du har träffat någon som är sjuk.
Avstå helt från besök även om du bara har lindriga symptom som

 • Snuva och feber
 • Halsont och hosta
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Bortfall av lukt och smak


Har du allmänna frågor om corona?
Känner du oro och vill veta hur myndigheterna hanterar situationen?
Ring 113 13.

Frågor och svar om corona-viruset (covid-19) finns på
Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

När, och hur länge ska jag stanna hemma?

Det är mycket viktigt att stanna hemma om du har en allmän sjukdomskänsla och har symptom som

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående
 • diarré
 • tappat smak- eller luktsinne

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symptomfri. Sedan kan du återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen.

Du som har konstaterad covid-19 bör vara tydligt på väg att bli bättre, ha varit feberfri i två dagar, och det bör ha gått så här lång tid sedan du blev sjuk:

 • Sju dagar om du har varit hemma.
 • 14 dagar om du bor på ett äldreboende eller annat särskilt boende med extra känsliga personer.
 • 14 till 21 dagar om du har varit mycket sjuk och fått vård på sjukhus. Prata med läkaren om vad som gäller för dig.

Förskola
Precis som för alla andra är det viktigt att barn i förskola stannar hemma om det visar symtom. Barnet ska vara friskt och utan symtom i minst 48 timmar innan det återvänder till förskolan eller träffar andra igen.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Detta gäller vid varje nytt symptomtillfälle.

Källa: Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag är i riskgruppen, vad kan jag få hjälp med?

Låna böcker

Om du av någon anledning, tillfällig eller permanent, inte kan komma till biblioteket så kommer vi gärna till dig i stället. Tillhör du riskgruppen och vill låna eller lämna böcker så utökar vi nu servicen "Boken kommer".

Hör av dig till biblioteket 026-831 83 eller bibliotek@alvkarleby.se så får du veta mer.

Behöver du prata med någon?

Här finns goda råd och viktiga telefonnummer som är bra för dig som har frågor eller behöver prata med någon.

Vad får vi berätta?

Vi får en del frågor från både allmänhet och media om smittade inom den kommunala omsorgen i allmänhet, och på vård- och omsorgsboendet Tallmon i synnerhet. Vi värnar både om brukarnas integritet och om sekretessen. Det innebär att vi inte kan säga mycket alls om smittade personer inom den kommunala omsorgen.

Vi kan berätta om det finns konstaterad smitta på boendet, och hur många fall det rör sig om. Vi berättar aldrig om enskilda personers hälsotillstånd eller på vilken enhet smittan finns. Vi lämnar inte heller ut andra uppgifter som omfattas av sekretess.

Vem får veta?

Vid konstaterad smitta får endast de som är berörda information om smittan. Det är smittskyddet på Region Uppsala som ansvarar för information om smittsamma sjukdomar. Om någon testats positivt för smitta så får personen besked om det från sin läkare.

Älvkarleby kommun får endast information om konstaterad smitta om det finns behov för någon av våra verksamheter att agera på ett särskilt sätt, t ex om smittan finns på något av våra boenden.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning i Sverige. Det innebär att smittan finns över stora delar av landet, så även i Älvkarleby kommun. Region Uppsala ansvarar för statistik kring antal smittade i Uppsala län.

Sedan mitten av april finns även statistik över smittade på kommunnivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sant eller falskt?

Det sprids många rykten om Coronaviruset. Tänk efter innan du delar och bidrar till ryktesspridning.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider vidare?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som brukar leverera pålitlig information?

Följ informationen från ansvariga myndigheter, t ex Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tänk på att saker kan förändras. Något som gäller vid en tidpunkt kan snabbt bli inaktuellt i vissa situationer.

Här kan du läsa mer om källkritik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag hjälpa till?

Jobba som vikarie inom vård och omsorg
Du som vill hjälpa till och stötta våra verksamheter kan söka vikariat hos oss. Vi söker timanställda vikarier som kan arbeta inom vård och omsorg.

Lämna en intresseanmälan via formuläret.

Vilka rättigheter har jag som konsument?

Har du frågor om avbokning av resor, beställt paket som inte kommer fram eller är allmänt orolig över din privatekonomi?

Konsument Gästrikland
Konsumentvägledning måndag-fredag kl 9-12
Telefon: 026 - 17 50 50
Besök: Stadsbiblioteket, Slottstorget 1, Gävle
www.konsumentgastrikland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallå konsument!
www.hallakonsument.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverket
www.konsumentverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag som företagare få hjälp?

För att underlätta för de lokala företagen har vi infört ett antal näringslivs-främjande åtgärder som kan hjälpa till att stärka företagens likviditet och att frigöra företagares tid.

Vi fortsätter att jobba för att underlätta för företagen där det är möjligt och vi tar gärna en dialog för att hjälpa till.

Kommunen

 • ger möjlighet att skjuta fram tillsyns- och kontrollavgifter
 • tar gärna en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden
 • ger möjlighet att skjuta fram tillsyns- och kontrollavgifter
 • tar gärna en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden
 • ger möjlighet att korta ner betalningstider till lokala leverantörer
  Vi kan tillfälligt acceptera betalningsvillkor på 10 dagar till våra lokala leverantörer för att bidra till en förbättrad likviditet hos företagen. Du som leverantör måste ange kortare betalvillkor i faktarutan. Ange 10 dagar istället för 30. Förfallodatum måste anges med siffror, 2021-XX-XX.
 • ger möjlighet att öppna uteserveringar tidigt.

Det är få uteserveringar i kommunen som är bygglovspliktiga. Ett fåtal ligger på kommunal mark, där behövs markupplåtelseavtal via tekniska avdelningen. I de fall där kommunen inte är markägare så kan Tekniska avdelningen hjälpa till som så kallad mellanman. Bygglov för uteserveringar brukar inte krävas om man bara ska ställa ut bord och stolar på marken. Är du osäker, kontakta Bygg- och Miljöavdelningen för rådgivning.

Fler tips och råd samlat från andra aktörer, myndigheter och instanster

Åtgärder på biblioteket

Biblioteket kan för närvarande inte ses som en mötesplats och du som besökare ska därför inte uppehålla dig längre än nödvändigt i lokalen. Håll ditt besök så kort som möjligt.

 • Kom inte om du har hosta eller andra symptom.
 • Tvätta händerna när du kommer, eller använd handspriten som finns i lokalen.
 • Håll avstånd till bibliotekets personal och andra besökare.
 • Datoranvändningen är begränsad till max 30 minuter per tillfälle. Datorerna ska endast användas för nödvändiga ärenden, som myndighets- eller bankärenden. Endast en person per dator.
 • Bibliotekspersonal kan i nuläget inte hjälpa till vid datorerna och mycket begränsat ute i hyllorna.
 • Beställ gärna dina böcker för avhämtning. Vi plockar då ihop önskad litteratur för avhämtning utanför biblioteket. Eller levererar hem till dig enligt överenskommelse om du själv inte har möjlighet att hämta dem eller om du tillhör riskgruppen.
 • Om du bara ska lämna böcker så går det bra att göra det i återlämnings-facket vid entrén.
 • Tidningsläsning erbjuds vid ett fåtal utspridda sittplatser och får sker i max 30 minuter. Studierummen är inte tillgängliga.
 • Bibliotekets utställningar kan besökas under max 15 minuter. Max fem personer får vistas i galleriet samtidigt. Vid kö ombeds du vänta utanför biblioteket.
 • Inga evenemang kommer att hållas under resterande tid av året.
 • Vänta utanför om det är kö till lånedisken, datorerna eller om personalen ber om det.

Du kan göra många biblioteksärenden hemifrån, exempelvis låna om och reservera. Detta gör du via vår hemsida biblinord.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Logga in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod. Behöver du hjälp kan du ringa eller maila så hjälper vi dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss 026-831 83 eller kultur@alvkarleby.se

Kontakta fritids- och kulturkontor via telefon eller mail. Besök endast om nödvändigt och avtala i så fall tid.
Fritid: fritid@alvkarleby.se eller Maria 026-831 65, Josefine 026-831 72.
Kultur: per.lidvall@alvkarleby.se eller Per 076 - 315 23 40.

Ta ansvar, respektera och följ ovanstående åtgärder.
Tack för visad hänsyn!

Åtgärder på fritidsgården Träffen

När Träffen öppnar igen efter sommaruppehållet begränsas inte längre antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt. Regleringen om ett visst antal personer per kvadratmeter är borttaget från den 15 juli.

Du som är ung och känner oro eller har frågor kring pandemin är välkommen att vända dig till oss på Träffen. Vi jobbar med utökad information och samtal med dig som besöker fritidsgården.

Sidan granskades senast 2021-08-27