Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Frivillig

Just nu räcker inte våra ordinarie resurser till, och vi behöver hjälp. Kanske av dig?

Om du har tid över och kan hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig.
Anmäl intresse till Frivilliga Resursgruppen (FRG) via formuläret nedan.

FRG är ett samarbete mellan Älvkarleby kommun, Civilförsvarsförbundet och andra frivilligorganisationer. FRG hjälper kommunen att samordna frivilliginsatserna.


Ange för- och efternamn

Ange ditt telefonnummer
Jag vill hjälpa till att * (obligatorisk)
Jag vill hjälpa till att


Jag har * (obligatorisk)
Jag har


Vill du stötta riskgrupperna?

Hjälp oss att handla och leverera mat och medicin till personer som har fyllt 70 år. Du kan packa varor i butik och - om du har körkort - hjälpa till att köra ut.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Frivilliga Resursgruppen (FRG) driver samordningscentret på uppdrag av Älvkarleby kommun. FRG behandlar dina personuppgifter för kommunens räkning.

Ansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se,
026-830 00.

Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse).

Personuppgifterna används enbart för detta ändamål och gallras bort efter när samordningscentret upphör.

Sidan granskades senast 2020-04-21