Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Så arbetar kommunen

Älvkarleby kommuns verksamheter jobbar aktivt för att hantera smittspridningen.

Kommunen har tillsatt en Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och jobbar i stabsläge. Det innebär bland annat att vi har regelbundna avstämningar och att alla verksamheter prioriterar planering och åtgärder kopplade till Coronaviruset. Vi ingår även i länsövergripande samverkan som leds av länsstyrelsen.

Vi jobbar för att minska smittspridning och planerar bland annat för att säkra verksamheterna vid personalbortfall.

Vår ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. Det kan ändå hända att frågor och ärenden tar lite längre tid att besvara och hantera.
Tack för din förståelse!

Riktlinjer för kommunens medarbetare

Alla medarbetare är uppmanade att vara uppmärksamma på och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning och influensa.

Vi är också restriktiva när det gäller t ex resor, externa möten och utbildningar som inte är kritiska eller absolut nödvändiga. Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det i största möjliga mån.

Sidan granskades senast 2021-04-14