Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Psykisk hälsa i kristid

Här hittar du samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till att samla information om stöd för att motverka psykisk ohälsa i kristid. Informationen utgår från olika åldersgrupper och innehåller riktad information och råd.

Barn 0-12 år

Alla barn påverkas på olika sätt. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och stöd för barn och föräldrar » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan.

Här finns råd och länkar anpassade för vuxna » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre

Just nu är många äldre är utsatta för större hälsorisker än vanligt. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade.

Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2020-05-05