Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Demokratin 100 år

År 2021 firade demokratin 100 år i Sverige. 1921 fick nämligen både kvinnor och män rösta i riksdagsval för första gången.

I en demokrati är alla lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Den som lever i en demokrati har rätt att tänka och tycka vad den vill, och får berätta vad den tycker öppet i tal och skrift.

Hur funkar Sveriges demokrati?

I Sverige har alla svenska medborgare som är 18 år eller äldre rätt att rösta i allmänna val. Det finns fyra allmänna val i Sverige:

  • Till riksdagen
  • Till regionfullmäktige
  • Till kommunfullmäktige
  • Till Europaparlamentet.

I regeringsformen, som är en del av vår grundlag, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att röstberättigade medborgare väljer representanter till riksdagen, kommuner, regioner och Europaparlamentet. Val till riksdag, region och kommun hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år.

I Sverige är det den regerande kungen eller drottningen som är statschef. Statschefen har ingen politisk makt, utan har i stort sett bara en symbolisk funktion.

Hur funkar Sveriges valsystem?

Grunden för valsystemet i Sverige är att alla svenska medborgare över 18 år har allmän och lika rösträtt. De allmänna valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Valsystemets grunder är:

  • Allmän rösträtt. Rösträtten beror bara på krav som folk i allmänhet kan uppfylla.
  • Lika rösträtt. Alla som röstar i valet har samma rätt att påverka. En röst per person gäller för alla.
  • Fria val. Ingen annan än du själv bestämmer hur du ska rösta.
  • Hemliga val. Du behöver aldrig berätta för någon annan hur du röstar.
  • Direkta val. Det är väljarna som direkt utser vilka som sitter i exempelvis riksdag eller kommunfullmäktige. De är direktvalda av folket.
Sidan granskades senast 2023-05-16