Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Barn och demokrati

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Så ska det vara enligt FNs barnkonvention som antogs den 20 november 1989.

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag sedan 2020. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Alla världens länder utom USA har beslutat att följa konventionen.

Konventionen gäller till den dag då du fyller 18 år. Du har rätt till utbildning, social trygghet och skydd mot våld, . Det spelar ingen roll vilken färg din hud har, vilket språk du pratar eller vilken gud du tror på. Inga barn får bli sämre behandlade.

Föräldrar och andra vuxna i familjen har en viktig roll och ett stort ansvar för barnet. Barnkonventionen lägger också en skyldighet på staten att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

När vuxna ska fatta beslut som rör barn måste de använda barnkonventionen. Då är fyra av det totalt 54 artiklarna särskilt viktiga att ta hänsyn till;

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Sidan granskades senast 2023-05-16